Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

  1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho việc cấp thẻ Căn cước công...

Đọc thêm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO

Đối tượng truy nã

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trực ban CAT: 0694.186112

Trực ban hình sự: 02603.864388

Phòng CSGT: 02603.862459

Cục CSGT: 0995676767

Hộp thư tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn

Tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ Công an:
- Bộ Công an: 0692.326.555
- Công an tỉnh: 0694.181.605

LIÊN KẾT WEBSITE