Lĩnh vực chính sách trong Công an nhân dân

Quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác tại Công an tỉnh Kon Tum

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác tại Công an tỉnh Kon Tum đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ...

Đọc thêm

Quy trình xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với bệnh binh

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm tiếp nhận, xử lý hồ sơ xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh. 2. PHẠM VI Quy trình này áp dụng xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với cán bộ, chiến sĩ, Công an nhân nhân trong khi làm nhiệm vụ có đủ tiêu...

Đọc thêm

Quy trình trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an tỉnh Kon Tum

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an tỉnh Kon Tum đúng quy định pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng trong trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ...

Đọc thêm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO

Đối tượng truy nã

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trực ban CAT: 0694.186112

Trực ban hình sự: 02603.864388

Phòng CSGT: 02603.862459

Cục CSGT: 0995676767

Hộp thư tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn

Tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ Công an:
- Bộ Công an: 0692.326.555
- Công an tỉnh: 0694.181.605

LIÊN KẾT WEBSITE