Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu

Quy trình đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi cho các Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước tại Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Kon Tum, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Quy trình này áp dụng trong đăng ký...

Đọc thêm

Quy trình đăng ký lại mẫu con dấu

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong đăng ký lại mẫu con dấu cho các Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Kon Tum, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Quy trình này áp dụng trong đăng ký lại...

Đọc thêm

Quy trình Đăng ký thêm con dấu

  1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong đăng ký thêm con dấu cho các Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Kon Tum, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Quy trình này áp dụng trong đăng ký thêm...

Đọc thêm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO

Đối tượng truy nã

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trực ban CAT: 0694.186112

Trực ban hình sự: 02603.864388

Phòng CSGT: 02603.862459

Cục CSGT: 0995676767

Hộp thư tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn

Tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ Công an:
- Bộ Công an: 0692.326.555
- Công an tỉnh: 0694.181.605

LIÊN KẾT WEBSITE