Lĩnh vực Đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an huyện, thành phố

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an huyện, thành phố, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công...

Đọc thêm

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an huyện, thành phố

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an huyện, thành phố, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công...

Đọc thêm

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

MỤC LỤC 1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ...

Đọc thêm

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện...

Đọc thêm

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện...

Đọc thêm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO

Đối tượng truy nã

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trực ban CAT: 0694.186112

Trực ban hình sự: 02603.864388

Phòng CSGT: 02603.862459

Cục CSGT: 0995676767

Hộp thư tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn

Tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ Công an:
- Bộ Công an: 0692.326.555
- Công an tỉnh: 0694.181.605

LIÊN KẾT WEBSITE