Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Quy trình đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Ảnh minh họa 1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (trừ Công an thành phố) theo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho việc đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm...

Đọc thêm

Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ đăng ký, quản lý phương tiện (ảnh minh họa) 1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (trừ Công an thành phố) theo đúng...

Đọc thêm

Quy trình Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ đăng ký, quản lý phương tiện giao thông (ảnh BLĐ) 1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (trừ Công an thành phố) theo...

Đọc thêm

Quy trình Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ đăng ký, quản lý phương tiện giao thông (ảnh BLĐ) 1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (trừ Công an...

Đọc thêm

Quy trình sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Ảnh minh họa 1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (trừ Công an thành phố) theo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho...

Đọc thêm

Quy trình đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Ảnh minh họa 1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (trừ Công an thành phố) theo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho việc đăng ký sang tên mô...

Đọc thêm

Quy trình đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy tại Công an cáp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Ảnh minh họa 1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (trừ Công an thành phố) theo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho việc đăng ký, cấp biển số xe...

Đọc thêm

Quy trình cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển kiểm soát khu kinh tế – thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa tại Phòng Cảnh sát giao thông

Ảnh minh họa 1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum theo đúng quy...

Đọc thêm

Quy trình thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số tại Phòng Cảnh sát giao thông

Hình ảnh minh họa 1. MỤC ĐÍCH  Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum theo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Phòng Cảnh sát...

Đọc thêm

Quy trình đăng ký xe tạm thời tại Phòng Cảnh sát giao thông

Hình ảnh minh họa 1.  MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký xe tạm thời tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum theo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho việc đăng ký xe tạm thời tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum. - Phòng Cảnh sát giao...

Đọc thêm
Page 1 of 2 1 2

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO

Đối tượng truy nã

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trực ban CAT: 0694.186112

Trực ban hình sự: 02603.864388

Phòng CSGT: 02603.862459

Cục CSGT: 0995676767

Hộp thư tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn

Tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ Công an:
- Bộ Công an: 0692.326.555
- Công an tỉnh: 0694.181.605

LIÊN KẾT WEBSITE