Lĩnh vực quản lý phòng cháy, chữa cháy

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho việc cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy tại Công an tỉnh Kon Tum. - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy...

Đọc thêm

Đổi Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp đổi Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho việc cấp đổi Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy tại Công an tỉnh Kon Tum. - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy...

Đọc thêm

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy tại Công an tỉnh Kon Tum. - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu...

Đọc thêm

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho việc ban hành văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC tại Công an tỉnh Kon...

Đọc thêm

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho việc...

Đọc thêm

Cấp Giấy vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho việc cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ tại Công an tỉnh Kon Tum. - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu...

Đọc thêm

Đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho việc đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tại Công an tỉnh Kon Tum. - Phòng...

Đọc thêm

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tại Công an tỉnh Kon Tum. - Phòng...

Đọc thêm

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng cho việc cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ tại Công an tỉnh Kon Tum. - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu...

Đọc thêm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO

Đối tượng truy nã

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trực ban CAT: 0694.186112

Trực ban hình sự: 02603.864388

Phòng CSGT: 02603.862459

Cục CSGT: 0995676767

Hộp thư tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn

Tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ Công an:
- Bộ Công an: 0692.326.555
- Công an tỉnh: 0694.181.605

LIÊN KẾT WEBSITE