Phổ biến, giáo dục pháp luật

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022

Ngày 06/5/2022, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022. Theo đó, Kế hoạch đã xác định mục đích, yêu cầu và những nhiệm vụ trọng tâm trong thực...

Đọc thêm

Thi hành án hình sự tại cộng đồng là một yêu cầu khách quan mang tính quyền lực Nhà nước bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án về thi hành án hình sự tại cộng đồng

Thi hành án hình sự tại cộng đồng là hoạt động mang tính quyền lực Nhà nước nhằm thực hiện bản án, quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật trong thực tiễn. Đây là hoạt động tư pháp khá phức tạp có liên quan đến quyền cơ bản của con người và chính sách hình sự của một Quốc gia đối với người vi...

Đọc thêm

Quy định về biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

Ngày 05/4/2022, Bộ Công an ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BCA quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy trong Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2022, thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BCA-C41 ngày 25/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về...

Đọc thêm

Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về quan hệ phối hợp thực hiện một số hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự

Bộ Công an đã chủ trì hoàn thành xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về quan hệ phối hợp thực hiện một số hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự để lấy ý kiến đóng góp của các cơ...

Đọc thêm

Sửa đổi hướng dẫn thi hành quy định về các mục tiêu quan trọng do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa,...

Đọc thêm

Sửa đổi hướng dẫn thi hành Nghị định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Ngày 04/5/2022, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh...

Đọc thêm

Phiên tòa trực tuyến là nhu cầu, xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp. Đem lại nhiều ưu điểm, lợi ích, đồng thời cũng tiềm ẩn những hạn chế, thách thức

Phiên tòa trực tuyến là nhu cầu, xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp. Đem lại nhiều ưu điểm, lợi ích, đồng thời cũng tiềm ẩn những hạn chế, thách thức Phiên tòa trực tuyến là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án, có sử dụng các thiết bị điện tử kết nối với nhau thông qua môi trường mạng, cho phép bị cáo, bị hại,...

Đọc thêm

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 25/4/2022, Bộ Công an ban hành Quyết định số 2816/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Ảnh minh hoạ (nguồn: bocongan.gov.vn) Theo đó, các thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: Một là, Kiểm định phương tiện PCCC (thực hiện tại cấp trung ương, do Cục...

Đọc thêm

Từ ngày 21/5/2022,  Công an xã, phường, thị trấn có thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy

Ngày 21/5/2022, Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành.  Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư là: Sửa đổi khoản...

Đọc thêm

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dungcủa Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh năm 2022

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1236/KH-UBND về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dungcủa Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh năm 2022. Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm...

Đọc thêm
Page 1 of 77 1 2 77

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO

Đối tượng truy nã

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trực ban CAT: 0694.186112

Trực ban hình sự: 02603.864388

Phòng CSGT: 02603.862459

Cục CSGT: 0995676767

Hộp thư tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn

Tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ Công an:
- Bộ Công an: 0692.326.555
- Công an tỉnh: 0694.181.605

LIÊN KẾT WEBSITE