Phổ biến, giáo dục pháp luật

Sửa đổi hướng dẫn thi hành Nghị định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Ngày 04/5/2022, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh...

Đọc thêm

Phiên tòa trực tuyến là nhu cầu, xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp. Đem lại nhiều ưu điểm, lợi ích, đồng thời cũng tiềm ẩn những hạn chế, thách thức

Phiên tòa trực tuyến là nhu cầu, xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp. Đem lại nhiều ưu điểm, lợi ích, đồng thời cũng tiềm ẩn những hạn chế, thách thức Phiên tòa trực tuyến là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án, có sử dụng các thiết bị điện tử kết nối với nhau thông qua môi trường mạng, cho phép bị cáo, bị hại,...

Đọc thêm

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 25/4/2022, Bộ Công an ban hành Quyết định số 2816/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Ảnh minh hoạ (nguồn: bocongan.gov.vn) Theo đó, các thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: Một là, Kiểm định phương tiện PCCC (thực hiện tại cấp trung ương, do Cục...

Đọc thêm

Từ ngày 21/5/2022,  Công an xã, phường, thị trấn có thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy

Ngày 21/5/2022, Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành.  Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư là: Sửa đổi khoản...

Đọc thêm

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dungcủa Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh năm 2022

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1236/KH-UBND về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dungcủa Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh năm 2022. Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm...

Đọc thêm

Xác định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là “tổ chức” hay “cá nhân” trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC, CNCH

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm cá nhân và tổ chức. Trong đó, tổ chức bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội...

Đọc thêm

Điểm mới trong quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022, trong đó có nội dung quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về trình tự tuần tra, kiểm sát và xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, với nhiều quy định mới như sau: 1. Bổ sung trình tự xử lý nếu không dừng được phương...

Đọc thêm

Công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn

Ngày 01/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 234/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia: “TCVN 13456:2022 Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt” . Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn rất quan trọng trong việc chiếu sáng, chỉ dẫn thoát nạn...

Đọc thêm

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định Nội quy trường giáo dưỡng

Nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021, đảm bảo việc thực hiện thống nhất trong các trường giáo dưỡng; Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định Nội quy trường giáo dưỡng, bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo...

Đọc thêm

Nhiều nội dung mới quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCA về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; trình tự đăng ký, thu hồi con dấu… Theo đó, nội dung Thông tư 15/2022/TT-BCA có nhiều điểm mới đáng chú ý: 1. Về...

Đọc thêm
Page 2 of 78 1 2 3 78

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO

Đối tượng truy nã

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trực ban CAT: 0694.186112

Trực ban hình sự: 02603.864388

Phòng CSGT: 02603.862459

Cục CSGT: 0995676767

Hộp thư tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn

Tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ Công an:
- Bộ Công an: 0692.326.555
- Công an tỉnh: 0694.181.605

LIÊN KẾT WEBSITE