Chỉ đạo điều hành

Tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường đang là một trong những vấn đề thách thức lớn của toàn cầu, tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững của các nước trên thế giới. Xác định rõ tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hệ thống quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật...

Đọc thêm

Đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc, bịa đặt ảnh hưởng đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 826/KH-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh về Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Kon Tum, vừa qua, Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc một số nội dung trọng tâm. ...

Đọc thêm

Triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn về người, tài sản sau mưa lớn bất thường tại miền Trung

Ngày 03/4/2022, Văn phòng Bộ Công an có Công điện số 02/CĐ-V01 về triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn về người, tài sản sau mưa lớn bất thường tại miền Trung. Công điện được gửi Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Đọc thêm

Nhiều nhiệm vụ quan trọng giao Bộ Công an chủ trì thực hiện tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/03/2022 của Chính phủ

Để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị, ngày 11/03/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII,...

Đọc thêm

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 11/03/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu...

Đọc thêm

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Công an nhân dân năm 2022

Bộ Công an ban hành Quyết định số 834/QĐ-BCA ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) năm 2022 trong Công an nhân dân (CAND). Theo đó, mục tiêu của Chương trình là thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bố, sử dụng có hiệu quả các nguồn...

Đọc thêm

Khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Vừa qua, Cục Cảnh sát giao thông-Bộ Công an đã có Điện đề nghị Công an các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, rà soát, đánh giá những tồn tại, bất cập trong hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Đọc thêm

Triển khai thi hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong Công an tỉnh

Ngày 14/2/2022, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 370/KH-CAT-PV01 về triển khai thi hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong Công an tỉnh. Việc ban hành Kế hoạch là yêu cầu cần thiết nhằm tổ chức tốt việc triển khai thi hành Nghị định 120/2021/NĐ-CP...

Đọc thêm

Từ ngày 15/3 – 14/12/2022, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ sẽ được thực hiện từ ngày 15/3 - 14/12/2022. Tại Kế hoạch, Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT thuộc Cục và CSGT các đơn vị địa phương huy động lực lượng,...

Đọc thêm

Tiếp tục tăng cường ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Tại Thông báo số 38/TB-VPCP, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Năm 2021, cả hệ thống chính...

Đọc thêm
Page 1 of 5 1 2 5

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO

Đối tượng truy nã

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trực ban CAT: 0694.186112

Trực ban hình sự: 02603.864388

Phòng CSGT: 02603.862459

Cục CSGT: 0995676767

Hộp thư tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn

Tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ Công an:
- Bộ Công an: 0692.326.555
- Công an tỉnh: 0694.181.605

LIÊN KẾT WEBSITE