Tin trong Tỉnh

Triển khai kiến nghị của Đoàn ĐBQH về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK-CLP giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tại Công văn số 1453/UBND-KTTH ngày 16/5/2022, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kiến nghị của Đoàn ĐBQH về kết quả giám sát việcthực hiện chính sách, pháp luật về THTK-CLP giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Công ty TNHH MTV thuộc tỉnh...

Đọc thêm

Kiểm tra, làm rõ, xử lý nội dung phản ánh của cử tri

Tại Công văn số 1470/UBND-NNTN ngày 17/5/2022, UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, làm rõ, xử lý nội dung phản ánh của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được thông tin phản ánh của cử tri về việc xuất hiện tình trạng đào đãi vàng trong khu vực thuộc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray; vấn đề nêu trên Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như...

Đọc thêm

Triển khai thực hiện Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ

Tại Công văn số 1465/UBND-NNTN ngày 17/5/2022, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục...

Đọc thêm

Triển khai Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh có Công văn số 1477/UBND-NNTN về triển khai Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cử đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các phòng, ban liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiếp xúc...

Đọc thêm

Triển khai Công văn số 2442/BTNMT-TTTT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 16/5/2022, UBND tỉnh có Công văn số 1452/UBND-NNTN về triển khai Công văn số 2442/BTNMT-TTTT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của BộTài nguyên và Môi trường Theo đó, giao các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về vai trò, tầm quan trọng...

Đọc thêm

Thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa

UBND tỉnh có Công văn số 1454/UBND-TTHCC về thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa. Thực hiện đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2916/VPCPKSTT ngày 10 tháng 5 năm 2022 về việc hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ...

Đọc thêm

Thực hiện Thông báo Kết luận của UBTVQH về công tác dân nguyện tháng 3/2022

UBND tỉnh có Công văn số 1496/UBND-KGVX về thực hiện Thông báo Kết luận của UBTVQH về công tác dân nguyện tháng 3/2022. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công văn số 2995/VPCP-QHĐP ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường...

Đọc thêm

Về nội vụ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại - Khẩn trương rà soát, đánh giá, phân tích và làm rõ yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến kết quả của từng 14 chỉ số thành phần trong Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021. Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan để tổ...

Đọc thêm

Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: - Tiếp tục tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả Kế hoạch số 462/KHUBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 về việc triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum và theo các chỉ đạo,...

Đọc thêm

Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Kon Tum

Tại Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 18/5/2022, UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Kon Tum. Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Kon Tum ( gồm thành phần như sau: 1. Tổ trưởng: Phó Chánh Thanh tra tỉnh - phụ trách công tác phòng, chống tham...

Đọc thêm
Page 1 of 334 1 2 334

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO

Đối tượng truy nã

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trực ban CAT: 0694.186112

Trực ban hình sự: 02603.864388

Phòng CSGT: 02603.862459

Cục CSGT: 0995676767

Hộp thư tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn

Tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ Công an:
- Bộ Công an: 0692.326.555
- Công an tỉnh: 0694.181.605

LIÊN KẾT WEBSITE