24.3 C
Kon Tum,VN
Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2019

Đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt...

 

Ra đời trong những ngày sôi sục của Cách mạng Tháng Tám, tuy còn non trẻ song lực lượng Công an đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối quần chúng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bám sát

 

Đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt...

 

Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố các công cụ bạo lực của 

 

 

Công an tỉnh Kon Tum: Triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm...

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, có tác dụng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào cho cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về truyền thống vẻ vang của