Thông báo bố trí cán bộ đi nghỉ dưỡng năm 2014 Tại nhà nghỉ 378 – Nha Trang, Khánh Hòa

116

         Thực hiện Thông tư số 22/TT – BCA – X11, ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an về việc quy định chế độ nghỉ dưỡng trong Công an nhân dân.

          Trên cơ sở danh sách đơn vị đăng ký năm 2014, Công an tỉnh Kon Tum thông báo danh sách cán bộ nghỉ dưỡng như sau:

Đợt V – Tháng 6 năm 2014 ( Từ 04/7 đến 07/7)

 

Stt

Họ và tên

Cấp bậc – Chức vụ

Đơn vị

Mức ăn

Ghi chú

  1. 1.

Trần Thị Thu Phước

Thiếu tá – Trưởng CAH

CAH Kon Rẫy

II

Trưởng đoàn

  1. 2.

Nguyễn Thành Chung

Thượng tá – Phó trưởng phòng

TTHL&BDNV

II

 

  1. 3.

Nguyễn Thị Chung

Đại úy – Đội trưởng

II

 

  1. 4.

Bùi Đình Quang

Thượng tá – Phó trưởng phòng

Phòng CSBV

II

 

  1. 5.

Lê Trung Nguyên

Đại úy – Phó đội trưởng

Phòng CS Giao thông

II

 

  1. 6.

Lê Đình Nam

Thiếu tá – Phó trưởng CAP

Công an Thành phố

II

 

  1. 7.

Trần Văn Cường

Trung tá – Phó trưởng CAP

II

 

 

Ghi chú:                                                                 

Xe đón Cán bộ đi nghỉ tại Công an tỉnh                                      

 vào lúc 5h00 ngày 04/7/2014.

                                                                 Thanh Quí – Phòng Tổ chức cán bộ