Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2019

76

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum đã quan tâm, chỉ đạo đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 để triển khai thực hiện trong toàn Công an tỉnh.

Đồng thời với việc ban hành các văn bản mang tính chỉ đạo, định hướng thực hiện công tác cải cách hành chính. Công an tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị tiến hành công khai địa chỉ cơ quan, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ thư điện tử (email), bố trí cán bộ, chiến sĩ thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Công an tỉnh trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của các đơn vị liên quan, Công an các huyện, thành phố để người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức, được sự hướng dẫn đáo, tận tình khi thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan Công an.

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, công khai. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, thông qua nhiều hình thức như: viết tin bài trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh, xây dựng phóng sự trên chuyên mục “An ninh Kon Tum” phát sóng trên Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cũng được tiến hành thực hiện có hiệu quả

Về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, trong Quý I năm 2019: Trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh đã giải quyết 1.456 hồ sơ trong đó có 1.456 giải quyết đúng hạn và không có hồ sơ nào giải quyết quá hạn; Số hồ sơ đang giải quyết là 315 hồ sơ trong đó có 315 hồ sơ chưa đến hạn và không có hồ sơ quá hạn. Trong lĩnh vực quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã giải quyết 45 hồ sơ trong đó có 45 giải quyết đúng hạn và không có hồ sơ nào giải quyết quá hạn; Số hồ sơ đang giải quyết là 0 hồ sơ. Trong lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ khẩu đã giải quyết 4.732 hồ sơ trong đó có 4.732 hồ sơ giải quyết đúng hạn; Số hồ sơ đang giải quyết là 258 hồ sơ trong đó có 258 hồ sơ chưa đến hạn và không có hồ sơ quá hạn. Trong lĩnh vực cấp giấy chứng minh nhân dân đã giải quyết 5.137 hồ sơ trong đó có 5.137 hồ sơ giải quyết đúng hạn và không có hồ sơ nào giải quyết quá hạn; Trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ đã giải quyết 6.298 hồ sơ trong đó có 6.298 giải quyết đúng hạn và không có hồ sơ nào giải quyết quá hạn. Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy đã giải quyết 166 hồ sơ trong đó có 166 hồ sơ giải quyết đúng hạn và không có hồ sơ nào giải quyết quá hạn và không có hồ sơ nào giải quyết quá hạn.

Công tác giải quyết hồ sơ TTHC đã được các đơn vị thực hiện đúng quy định, đảm bảo giải quyết kịp thời cho tổ chức, công dân và không có trường hợp trả hồ sơ quá hạn. Hầu hết thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Việc thu phí, lệ phí đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật; không xảy ra tình trạng cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu nên không có đơn, thư phản ánh, kiến nghị của công dân, các tổ chức liên quan về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính. Trong hời gian tới, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị triển khai, hoàn thành có chất lượng và hiệu quả công tác giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường việc kiểm tra thực hiện công tác giải quyết TTHC tại các đơn vị nhằm đảm bảo công tác cải cách hành chính tại Công an tỉnh hoạt động có hiệu quả, chất lượng.

Cẩm Dịu