THÔNG BÁO Về việc truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông

519
Related image

Qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh giao thông Công an tỉnh Kon Tum đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ xe mô tô, xe gắn máy các loại do người điều khiển vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ phương tiện theo quy định tại khoản 8, điều 25, khoản 4 điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012 mà chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện không đến giải quyết hoặc có đến nhưng không thực hiện quyết định xử phạt (có danh sách kèm theo).

Related image

Căn cứ điều 17, Nghị định số 115/2013/ NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum thông bảo ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp các phương tiện nói trên thì liên hệ phòng CSGT CAT Kon Tum địa chi 147 U Rê Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tinh Kon Tum để giải quyết. SĐT: 0260.3862459.

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo cuối cùng nếu không xác định được chủ sở hữu, người điều khiển, người quản lý, người sử dụng hợp pháp thì Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu sung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật./.