Đẩy mạnh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư

445
D:\TTĐT\tuyen truyen, huong dan nguoi dan chuan bi cac giay to lien quan phuc vu cong tac thu thap thong tin dan cu.jpg

Để tổ chức triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư được đầy đủ, chính xác, kịp thời, đảm bảo việc xây dựng, hoàn thiện, đưa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào khai thác theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 05/9/2018, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị 05/CT-BCA về việc đẩy mạnh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư.

D:\TTĐT\tuyen truyen, huong dan nguoi dan chuan bi cac giay to lien quan phuc vu cong tac thu thap thong tin dan cu.jpg

Tuyên truyền, hướng dẫn công dân chuẩn bị các giấy tờ liên quan phục vụ công tác thu thập thông tin, cập nhật dữ liệu dân cư (ảnh minh họa)

Theo đó, Công an các địa phương cần tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành và nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07/CT-Ttg; huy động sức mạnh tổng hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan và vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trong quá trình triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư.

Xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư cho các đơn vị chức năng thuộc Công an cấp tỉnh và Công an cấp huyện; phân công lãnh đạo, cán bộ Công an các cấp theo dõi việc tổ chức triển khai theo từng địa bàn cụ thể.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự, Cảnh sát khu vực, Công an xã tăng cường công tác tuyên truyền về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công tác kiểm tra hộ khẩu, nhân khẩu, nắm chắc tình hình dân cư; củng cố hệ thống hồ sơ, sổ sách, bổ sung kịp thời các thông tin, tài liệu của công dân trong tàng thư hồ sơ hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân; hướng dẫn công dân điều chỉnh thông tin sai lệch về họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc… trong các loại giấy tờ trước khi tiến hành thu thập thông tin dân cư; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả nghiệp vụ của công tác đăng ký, quản lý cư trú tại địa bàn cơ sở phục vụ công tác thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư.

Khẩn trương tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về công tác thu thập dữ liệu dân cư cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư; bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, chuyên môn phù hợp để thực hiện việc thu thập, cập hật dữ liệu dân cư; bảo đảm ổn định về tổ chức, hạn chế luân chuyển cán bộ, đặc biệt với cán bộ đã được đào tạo, tập huấn thu thập thông tin dân cư.

Chỉ đạo Công an cấp xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành Kế hoạch thu thập thông tin dân cư trên địa bàn; thành lập các Tổ công tác thu thập thông tin về dân cư tại các thôn/ấp/bản/phum/sóc/tổ dân phố…, trong đó Cảnh sát khu vực/Công an viên là lực lượng nòng cốt để tổ chức thu thập thông tin dân cư. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan, nhất là cơ quan Tư pháp tại địa phương nghiên cứu, đề xuất biện pháp điều chỉnh thông tin, dữ liệu dân cư khi có sự sai lệch thông tin giữa các loại giấy tờ của công dân, bảo đảm sự đầy đủ, chính xác và thống nhất thông tin của công dân trong quá trình thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư.

Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Công an cấp xã khẩn trương hoàn thành việc hướng dẫn công dân kê khai, kiểm tra, đối chiếu, xác thực thông tin, thu và chuyển Phiếu thu thập thông tin dân cư lên Công an cấp huyện trước ngày 31/12/2018. Sau khi được trang cấp, tập huấn và sử dụng máy Scan thì trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận Phiếu thu thập thông tin dân cư, truyền dữ liễu đã được quét về Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an (tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội). Phiếu thu thập thông tin dân cư được lưu trữ, quản lý tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu của Công an cấp huyện.

Công an các địa phương đã có dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư cần tổ chức quản lý, vận hành và khai thác tốt Cơ sở dữ liệu; tập trung cập nhật, chỉnh sửa thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu bảo đảm đầy đủ, chĩnh xác; phố hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xac hội thực hiện chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu dân cư hoặc đề xuất phương án thu thập, bổ sung hoàn thiện dữ liệu theo các chỉ tiêu thông tin theo mẫu Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01).

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thu thập dữ liệu dân cư và kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quá trình thu thập dữ liệu dân cư chính xác, đúng tiến độ.

Thực tế thời gian qua, Công an một số địa phương nói chung và Công an tỉnh Kon Tum nói riêng đã bước đầu tổ chức thực hiện có hiệu quả việc triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư để phục vụ việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thu thập và chất lượng dữ liệu dân cư như: Công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả, nhiều người dân chưa hiểu rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư, quyền lợi và trách nhiệm của người dân trong công tác này; nhiều công dân, nhất là người cao tuổi không có sự thống nhất về thông tin giấy tờ cá nhân (ngày tháng năn sinh…), không biết về nhóm máu của mình, một số hộ gia đình có người thân đi làm ăn xa, vắng mặt tại địa phương … gây khó khăn cho công tác thu thập thông tin; nhiều người già, người cao tuổi không biết chữ, không tự kê khai phiếu nên việc kê khai sẽ do cán bộ thực hiện… Do đó, các cơ quan chức năng và lực lượng Công an cần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCA và các văn bản khác có liên quan; nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong quá trình thực hiện công tác. Đồng thời, mỗi công dân cần cung cấp thông tin chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thực thi nhiệm vụ góp phần đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư và đảm bảo hiệu quả xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thái Ngân