Kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 – 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

210

Cháy, nổ hiện là một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện nay. Tình trạng cháy, nổ liên tục xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản cũng như để lại sau đó là tâm lý hoang mang, lo sợ của người dân trước nguy cơ đe dọa của “giặc lửa”. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao độ với những biện pháp sâu sát, cứng rắn, thời gian qua, Công an tỉnh Kon Tum đã làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Thời gian qua, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đã có nhiều bước phát triển, đời sống Nhân dân được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, PCCC có chuyển biến tích cực. Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng với quy mô lớn ngày càng nhiều, từ đó cũng tiềm ẩn lớn nguy cơ về cháy, nổ nếu không thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC.

Toàn tỉnh hiện có 934 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó có 281 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 01 khu dân cư, 01 khu kinh tế, 01 khu công nghiệp, 01 cụm công nghiệp, 01 chung cư, 07 nhà nhiều tầng, 09 chợ, trung tâm thương mại, 09 siêu thị, 71 cơ sở sản xuất có nguy hiểm về cháy, nổ; có 13 cơ sở vật liệu nổ công nghiệp, 28 phương tiện giao thông, 74 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 100 cơ sở kinh doanh khí đốt hóa lỏng có yêu cầu đặc biệt đảm bảo an toàn về PCCC; 109 cơ sở xen trong khu dân cư có nguy hiểm về cháy, nổ.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan, Công an các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của địa phương về công tác PCCC. Đặc biệt, trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và Chỉ thị số 03/CT-BCA-C66 ngày 04/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC trong Công an nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông (Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện) tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC đến cán bộ, người lao động và giáo viên, học sinh trong các trường học trên địa bàn tỉnh; xây dựng, đăng tải các phóng sự, tin, bài, chuyên mục tuyên truyền về PCCC, các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; hướng dẫn, tổ chức treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC; phối hợp với các sở, ban, ngành ký kết các quy chế phối hợp về PCCC. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật về PCCC và kỹ năng chữa cháy, tự thoát hiểm của người dân đã được nâng lên. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã làm tốt công tác hướng dẫn lập, thực tập phương án chữa cháy phù hợp với đặc điểm của từng cơ sở, địa bàn theo quy định, chú trọng rà soát, lập và tổ chức thực tập phương án PCCC đối với các cơ sở trọng điểm về PCCC.

Định kỳ hằng năm, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC, kịp thời hướng dẫn khắc phục những tồn tại, thiếu sót; đồng thời tổ chức cho chủ cơ sở không thuộc diện quản lý về PCCC ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người đứng đầu, bước đầu các cơ sở đã trang bị các phương tiện PCCC tại chỗ, khắc phục các tồn tại trong bố trí lối thoát nạn của các công trình…

Thực tập phương án PCCC tại Xí nghiệp may Kon Tum

Trong thời gian từ năm 2014 – 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 118 vụ cháy, làm 01 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 26,533 tỷ đồng, 139,83 ha rừng; không xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. So với cùng kỳ giai đoạn năm 2010 – 2014, giảm 37 vụ cháy (giảm 23,9%); giảm 04 người chết (giảm100%); giảm 7 người bị thương (giảm 87,5%); thiệt hại về tài sản tăng 7,382 tỷ đồng (tăng 38,5%). Số vụ cháy rừng giảm 41 vụ (giảm 70,7%); thiệt hại giảm 323,19 ha rừng (giảm 69,8%). Lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 130 trường hợp với số tiền là 174.650.000 đồng; không có vụ việc vi phạm phải xử lý hình sự.

Thời gian tới, tình hình kinh tế – xã hội ở nước ta nói chung và địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng tiếp tục có những thay đổi lớn, các khu công nghiệp, khu kinh tế, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, vật liệu nổ công nghiệp… tăng nhanh cả về số lượng và quy mô. Kèm theo đó là những biến đổi khó lường về thời tiết, khí hậu làm cho nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra có xu hướng gia tăng. Đặc biệt là tình trạng khô hạn diễn ra gay gắt, kéo dài sẽ tác động và có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh.Trước tình hình đó, để đáp ứng yêu cầu thực tế, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Kon Tum sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, phòng ngừa và đầu tư trang thiết bị, lực lượng cho công tác PCCC.

Công tác PCCC không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của Nhân dân sẽ tạo chuyển biến tích cực về công tác PCCC trong thời gian tới. Qua đó làm kiềm chế số vụ cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho sự phát triển kinh tế của địa phương.

Trung Kiên