Kon Tum: Nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng

749
giao duc phap luat cho pham nhan tha tu trc thoi han co dk

Tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá là vấn đề có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện bản chất nhân đạo của Nhà nước, truyền thống đạo lý của dân tộc, là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực vào hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phòng ngừa tình trạng tái phạm tội đối với người chấp hành xong án phạt tù nói riêng.

hop xet, de nghị giam thoi han chap hanh an phat tu

Lực lượng chức năng Công an tỉnh xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

giao duc phap luat cho pham nhan tha tu trc thoi han co dk

Lực lượng chức năng Công an tỉnh tổ chức giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng sống cho phạm nhân đủ điều kiện tha tù trước thời hạn (ảnh minh họa)

Thời gian qua, công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, từng bước được thể chế hóa trong các văn bản pháp luật như: Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Thông tư số 71/2012/TT-BCA ngày 21/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các đơn vị Công an nhân dân trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù…

Những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Kon Tum cơ bản được ổn định; tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, tuy nhiên có nơi, có lúc diễn biến phức tạp, tội phạm gia tăng về tính chất, mức độ và trong thực tế công tác giam giữ, số lượng người có án phạt tù hàng năm tăng khoảng 10 đến 12%. Theo đó, số lượng người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá trở về địa phương ngày càng nhiều, tính từ ngày 16/11/2011 đến 30/6/2018, tổng số người chấp hành xong án phạt tù về cư trú trên địa bàn tỉnh là 1.852 người. Chính vì vậy, công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với họ luôn đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao và hết sức nặng nề cho các lực lượng chức năng.

Với vai trò là cơ quan thường trực chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá trở về địa phương, thời gian qua, Công an tỉnh Kon Tum đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này như Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/2/2012 về triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP; Quyết định thành lập Quỹ An ninh, trật tự (ANTT) tỉnh (Quyết định số 467/QĐ-CT ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh); Công văn số 2523/KH-UBND ngày 28/9/2017 về sơ kết Nghị định 80/2011/NĐ-CP…

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng Công an tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tái hòa nhập cộng đồng, đã tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội, không những xoá bỏ sự kỳ thị, định kiến, xa lánh, phân biệt đối xử hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá mà còn có thái độ đúng đắn, cởi mở, gần gũi, thân thiện và chủ động tham gia vào các hoạt động giúp đỡ họ hòa nhập với cộng đồng. Làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục cho người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức các lớp chuẩn bị hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù; tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, trợ giúp, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Theo đó, từ ngày 16/11/2011 đến 30/6/2018, các lực lượng chức năng Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể có liên quan tổ chức hơn 3.000 buổi tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT với hơn 400.000 lượt người tham gia. Qua các buổi phát động, tuyên truyền quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 2.000 tin có liên quan đến ANTT cho lực lượng Công an, trong đó có nhiều tin có giá trị; đã cảm hóa, giáo dục được 179 đối tượng là người lầm lỗi, người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú. Tổ chức, hướng dẫn xây dựng, duy trì hoạt động của hơn 1.700 Tổ An ninh nhân dân, 206 Tổ Hòa giải, 123 mô hình quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở…

Số tù tha về được bố trí, giới thiệu việc làm cho 371 người; số người được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ ANTT 63 người với tổng số tiền cho vay 1,26 tỷ đồng (ngoài ra, Quỹ ANTT tỉnh Kon Tum đang tiếp nhận 05 hồ sơ vay vốn của người chấp hành xong án phạt tù đủ điều kiện để trình Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ xem xét cho vay vốn); vay vốn từ Ngân hàng chính sách-xã hội, quỹ khác 84 người, tạo thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú ổn định cuộc sống, hạn chế tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật (đã phát hiện và xử lý 425 trường hợp vi phạm pháp luật; riêng 06 tháng đầu năm 2018 đã giảm 31 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017); thực hiện tốt công tác hướng dẫn các thủ tục cấp giấy Chứng minh nhân dân và nhiều công tác khác cũng được kịp thời quan tâm thực hiện đúng quy định…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá trên địa bàn tỉnh Kon Tum vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và vướng mắc, bất cập như:

Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở và quần chúng nhân dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù nên chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện. Công tác giải quyết việc làm, xây dựng các mô hình giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú chưa thực sự được quan tâm đúng mức, số người có việc làm còn hạn chế, số người chưa có việc làm chiếm tỷ lệ cao (từ 16/11/2011 đến 30/6/2018, tổng số người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương là 1.852 người; trong đó, giới thiệu việc làm 371 người; số đối tượng được giải quyết cho vay vốn từ Quỹ ANTT còn hạn chế, chỉ 63 trường hợp được vay).

Công tác quản lý người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, nhất là việc nắm tình hình di biến động của các đối tượng này còn mang tính hình thức, chưa kịp thời; việc phối hợp trong phân công quản lý, giám sát những đối tượng này chưa sâu sát, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành. Các mô hình, cá nhân điển hình về tái hòa nhập cộng đồng còn ít. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động chưa cao, các tin, bài chủ yếu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh, chưa có nhiều tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện báo, đài địa phương. Đội ngũ cán bộ làm công tác này còn yếu về nghiệp vụ, biên chế nhân sự thường xuyên thay đổi do điều chuyển công tác gây khó khăn trong công tác.

Ngoài ra, vẫn còn một bộ phận nhân dân có tâm lý kỳ thị, định kiến; một số tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất còn e ngại, né tránh không muốn tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá vào làm việc.

Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá trong thời gian tới, Công an tỉnh Kon Tum đề xuất một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp thường xuyên, kịp thời, thống nhất của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và trách nhiệm của toàn dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá. Tăng cường phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, Thông tư số 71/2012/TT-BCA và các văn bản có liên quan, lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hai là, Tổ chức làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương từ khâu tiếp nhận; tư vấn, trợ giúp về tâm lý; hướng dẫn làm các thủ tục đăng ký hộ khẩu, Chứng minh nhân dân; quản lý, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý khi có hành vi vi phạm pháp luật; hỗ trợ kinh phí, cho vay vốn, tổ chức học tập, tìm kiếm việc làm nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, tránh tái phạm.

Ba là, Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ kinh phí, vật chất để nhân rộng và phát triển mô hình Quỹ ANTT hoạt động có hiệu quả; giúp đỡ vốn sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác tái hòa nhập cộng đồng và đối tượng tiến bộ tiêu biểu về tái hòa nhập cộng đồng.

Bốn là, phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện. Định kỳ hàng năm, tổ chức sơ kết đánh giá, phân tích kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế yếu kém rút ra bài học kinh nghiệm. Chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác.

Thực tiễn cho thấy, công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá trên địa bàn tỉnh Kon Tum là một quá trình khó khăn, phức tạp, lâu dài. Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác này, đòi hỏi phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của mỗi công dân chung tay, góp sức đồng tham gia thực hiện, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, chủ đạo.

Thái Ngân