Lịch cấp chứng minh nhân dân tại huyện Đăk Hà tháng 9 năm 2018

512

Thực hiện Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007; Nghị định 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân (CMND); Căn cứ Quyết định số 204/2006/QĐ-TTg ngày 01/02/ 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016; Căn cứ Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum thông báo lịch cấp CMND cho nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum từ ngày: 18/09/2018 đến ngày 03/10 /2018 (có lịch cụ thể kèm theo).

1. Đối tượng cấp: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

2. Các trường hợp cấp CMND: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, thay đổi nơi thường trú, hết hạn sử dụng (trên 15 năm).

3. Mức thu tiền lệ phí:

– Cấp mới, cấp đổi CMND quá 15 năm: Không thu lệ phí.

– Cấp đổi, cấp lại: 9.000đ (Chín ngàn đồng chẵn) (Chỉ thu đối với xã Đắk Hring, Đắk Mar, Đắk Ngọc, Hà Mòn, Ngọc Wang, Đắk La và thị trấn Đắk Hà).

– Tiền ảnh CMND: 15.000đ (Mười lăm ngàn đồng chẵn).

Lưu ý: Ảnh chân dung làm CMND có phông nền màu trắng, kích thước 3×4.

4. Tiền dịch vụ chuyển phát nhanh CMND của bưu điện tới địa chỉ của công dân khi có yêu cầu: 20.000đ (Hai mươi nghìn đồng chẵn).

* Chú ý: Công dân khi đi phải mang theo sổ hộ khẩu gia đình (không dùng bản phô tô), CMND cũ.

LỊCH CẤP CMND CỤ THỂ:

(Kèm theo thông báo)

STTTÊN XÃ, TTNGÀY CẤPĐỊA ĐIỂM
01Đắk Pxi18/09/2018UBND xã
02Đắk Long19/09/2018UBND xã
03Đắk Hring20/09/2018UBND xã
04Đắk Mar21/09/2018UBND xã
05Đắk Ui24/09/2018UBND xã
06Đắk Ngọc25/09/2018UBND xã
07Hà Mòn26/09/2018UBND xã
08Thị trấn Đắk Hà27-28/09/2018Công an thị trấn
09Ngọc Wang01/10/2018UBND xã
10Ngọc Réo02/10/2018UBND xã
11Đắk La03/10/2018UBND xã

Phòng CS QLHC VỀ TTXH