Nâng cao hiệu quả công tác tàng thư căn cước công dân

511
D:\TTĐT\bai viet\hinh anh\CMND lưu dong 3.jpg

Ngày 30/5/2013, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành bàn giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ xây dựng và quản lý tàng thư CCCD từ phòng Hồ sơ nghiệp vụ sang Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Việc chuyển giao này đã tạo thuận lợi thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác tàng thư CCCD tại Công an các đơn vị, địa phương, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

D:\TTĐT\bai viet\hinh anh\CMND lưu dong 3.jpg

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Kon Tum thực hiện cấp CMND cho công dân

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, 05 năm qua, Công an các địa phương đã sắp xếp được 1.313.528 hồ sơ cấp thẻ CCCD, phát hiện và xử lý 1.567 trường hợp tráo người làm thẻ CCCD; đối với hồ sơ cấp CMND 12 số, đã sắp xếp 474.622 hồ sơ; đối với hồ sơ cấp CMND 09 số, đã sắp xếp 40.329.174 Tờ khai CMND, phân loại 24.458.109 Chỉ bản CMND, phát hiện, xử lý 1.067.421 trường hợp một người nhiều CMND, 17.818 trường hợp nhiều người một CMND, 12.000 trường hợp tráo người làm CMND.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tiếp nhận và trả lời 898 yêu cầu tra cứu của Công an các đơn vị, địa phương; Công an các địa phương đã tra cứu 19.174.722 trường hợp phục vụ cấp CMND; khai thác, tra cứu hàng trăm ngàn trường hợp phục vụ công tác nghiệp vụ và các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân, điển hình như trong vụ án “Giết người, Cướp tài sản” do 02 đối tượng Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến gây ra ngày 07/7/2015 tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, từ dấu vết vân tay tại hiện trường của các nghi phạm để lại, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình phước đã tập trung phân tích, tra cứu, xác minh và xử lý thông tin, cung cấp tờ khai, chỉ bản của các nghi phạm giúp cơ quan điều tra phá án nhanh chóng, chính xác…

Tuy nhiên, công tác tàng thư CCCD cũng còn nhiều hạn chế: Công tác khai thác, tra cứu tàng thư CCCD hiện nay chủ yếu vẫn là việc tra cứu thủ công mất nhiều thời gian và nhân lực. Việc lập và gửi Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu về tàng thư CCCD chưa đầy đủ dẫn đến việc điều chỉnh thông tin khi công dân có sự thay đổi chưa kịp thời, đồng bộ; việc trang bị vật tư, phương tiện, biểu mẫu, tủ giá đựng hồ sơ và bố trí nhà tàng thư CCCD chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện công tác tàng thư CCCD còn hạn chế, số lượng cán bộ, chiến sỹ chưa qua đào tạo tập huấn nghiệp vụ tàng thư, công tác phân loại vân tay còn cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tàng thư CCCD còn nhiều hạn chế, hiện chỉ có 26 địa phương có phần mềm tra cứu khai thác Dữ liệu điện tử ảnh tờ khai CMND 09 số, tàng thư CCCD tại 37 địa phương còn lại vẫn thực hiện theo phương pháp thủ công…

Nguyên nhân là do tàng thư CCCD được hình thành từ năm 1978 đến nay, do thời gian quản lý, khai thác thủ công kéo dài 30 năm, một số địa phương do chia tách địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp huyện nên công tác tàng thư CCCD cũng được chia tách, phân loại theo địa danh, địa bàn quản lý do đó một số tờ khai CMND bị thất lạc, lẫn lộn gây khó khăn trong việc tra cứu; ý thức chấp hành các quy định pháp luật về hộ tịch của một bộ phận người dân còn nhiều hạn chế; việc phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác tàng thư CCCD giữa công tác tàng thư hộ khẩu với công tác tàng thư CCCD còn nhiều hạn chế…

Để khắc phục những hạn chế trong công tác tàng thư CCCD, thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương cần: Tham mưu lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2016/TT-BCA để phù hợp với tình hình thực tế, trang bị đầy đủ, kịp thời vật tư, phương tiện, biểu mẫu đáp ứng thực tế công tác; rà soát bố trí, xây dựng nhà tàng thư đủ tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cục Hồ sơ nghiệp vụ, xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa tàng thư CCCD với các cơ quan quản lý tàng thư hồ sơ nhân khẩu, cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh, cơ quan ra Quyết định truy nã, đình nã; tập trung xử lý dứt điểm tình trạng hồ sơ, tài liệu cấp CMND, CCCD còn tồn đọng chưa sắp xếp vào tàng thư CCCD; tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác tàng thư CCCD nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Thái Ngân