Sa Thầy: Hội nghị triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

283

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 của Chính phủ. Sáng ngày 21/8/2018, UBND huyện Sa Thầy tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quảng cảnh toàn bộ Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 huyện; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Kon Tum; đồng chí Đại tá Phạm Thanh Thủy – Trưởng Công an huyện. Ngoài ra còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch, Phó chủ tịch; Trưởng, Phó trưởng Công an, cán bội tư pháp của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và 100 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện.

Đ/c Nguyễn Ngọc Sâm – Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thắng đã báo cáo tổng quan về dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân; báo cáo về công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Phân công nhiệm vụ triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hướng dẫn ghi chép phiếu thu thập thông tin dân cư, các phụ lục, danh mục có liên quan đến công tác quản lý dân cư.

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH triển khai các nội dung về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thông qua Hội nghị giúp cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, những yêu cầu, nội dung cần tập trung thực hiện; trách nhiệm của từng cấp trong công tác thu thập, xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư./.

Lê Đăng