SỰ CẦN THIẾT TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

602

 

Với quy mô dân số lên tới trên 90 triệu dân, số lượng giao dịch hành chính công giữa công dân và cơ quan hành chính, sự nghiệp được thực hiện hằng năm ở nước ta trung bình khoảng 600.000 giao dịch/ngày, phần lớn thủ tục hành chính đều đòi hỏi công dân phải tự chứng minh về nhân thân của mình thông qua việc xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ để chứng minh nhân thân đã tạo nên chi phí hành chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng/năm cho các cá nhân tham gia vào giao dịch. Nhưng thông tin trong các giấy tờ này có nội dung trùng lặp (họ, tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch…) nên khi sử dụng các giấy tờ để truy nguyên công dân thì đều hiển thị các thông tin trùng nhau.

Bên cạnh đó, việc quản lý nhà nước của từng ngành, lĩnh vực chỉ phục vụ cho ngành mình chưa đặt vấn đề kết nối, chia sẻ thông tin chung về công dân giữa các dữ liệu nên không khắc phục được tình trạng cục bộ, chia cắt thông tin về công dân, không thống nhất về thông tin cơ bản của một công dân, gây lãng phí nguồn lực về tài chính trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và lãng phí nguồn nhân lực khi các cơ quan đều thực hiện việc nhập các dữ liệu trùng nhau. Vì vậy, khi cần thông tin tổng thể về dân cư, Nhà nước phải đầu tư chi phí lớn vào các cuộc tổng điều tra rất tốn kém và số liệu cũng không hoàn toàn chính xác.

C:UsersMyPCDesktop1_72200.jpg

Chính vì vậy, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân có ý nghĩa hết sức quan trọng, khắc phục được các hạn chế, bất cập nêu trên.

C:UsersMyPCDesktop4_nswduongkhong.jpg

Hiện nay, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của dự án, Bộ Công an đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo phục vụ triển khai có hiệu quả dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là một trong những dự án mang tính chất nền tảng, cần được ưu tiên đầu tư và đầu tư đồng bộ. Dự án cũng được đặt trong tổng thể chương trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử của Chính Phủ, có khả năng tạo nền tảng để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giảm bớt nhiều giấy tờ, thủ tục hành chính có liên quan đến xác thực thông tin cá nhân./.


Nguyễn Thị Tâm