Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý và sử dụng con dấu

381
C:\Users\Administrator\Desktop\con-dau-gia.jpg

Con dấu là công cụ có tính pháp lý quan trọng trong các hoạt động của đời sống xã hội. Chính vì vậy, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tội phạm liên quan đến quản lý và sử dụng con dấu, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về con dấu đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần duy trì, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

C:\Users\Administrator\Desktop\con-dau-gia.jpg

Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức là hành vi vi phạm pháp luật cần ngăn chặn

Ngày 01/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu thay thế cho Nghị định số 58/2001/NĐ-CP và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2001/NĐ-CP) trước đó. Theo đó, tại Điều 3 quy định “Con dấu là phương tiện đặc biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký, quản lý, được sử dụng để đóng trên văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước. Bao gồm: Con dấu có hình Quốc huy, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình biểu tượng, được sử dụng dưới dạng dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi”. Cũng tại Nghị định này đã quy định các hành vi bị nghiêm cấm đối với việc quản lý và sử dụng con dấu gồm: Làm giả con dấu, sử dụng con dấu giả. Mua bán con dấu, tiêu hủy trái phép con dấu. Sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng. Cố ý làm biến dạng, sửa chữa nội dung mẫu con dấu đã đăng ký. Không giao nộp con dấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đăng ký mẫu con dấu. Mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp con dấu; sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động. Chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt con dấu. Sử dụng con dấu chưa đăng ký mẫu con dấu. Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền. Không chấp hành việc kiểm tra con dấu, không xuất trình con dấu khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan đăng ký mẫu con dấu. Lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình giải quyết thủ tục về con dấu để sách nhiễu, gây phiền hà, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Các hành vi khác theo quy định của pháp luật… Đây là văn bản pháp lý quan trọng bảo vệ tính hợp pháp của con dấu cũng như xác định và ràng buộc rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình quản lý và sử dụng con dấu ở nước ta hiện nay.

Về trách nhiệm hình sự của tội phạm liên quan đến con dấu được quy định tại Điều 341, Điều 342 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo đó, mức hình phạt cao nhất đối tội làm giả con dấu là người phạm tội có thể bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm với các tình tiết tăng nặng “Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên”; ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Mức hình phạt cao nhất đối với tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu của cơ quan, tổ chức là phạt tù từ 02 năm đến 05 năm với các tình tiết tăng nặng “Có tổ chức; Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng trở lên; Để thực hiện hành vi trái pháp luật; Tái phạm nguy hiểm”; ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Tuy nhiên, trong thực tiễn cho thấy có nhiều loại tội phạm liên quan đến quản lý và sử dụng con dấu cũng như ý thức bảo quản trong quá trình sử dụng con dấu ở một số cơ quan, tổ chức còn khá hạn chế. Các đối tượng sử dụng con dấu làm phương tiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; một số cơ quan, đơn vị đăng ký con dấu nhưng không hoạt động, chỉ nhằm mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, tham ô tài sản. Bên cạnh đó, việc bảo quản con dấu chưa cẩn thận để con dấu ở tình trạng biến dạng, mòn, hỏng; con dấu hết hạn sử dụng nhưng không nộp lại cho cơ quan công an; khi có sự thay đổi về địa giới hành chính, cơ quan chủ quản, có quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động nhưng không đi khắc lại con dấu mới mà vẫn sử dụng con dấu cũ…

Vừa qua, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Nghị định 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Thời gian qua, công tác quản lý con dấu đã phục vụ tích cực việc quản lý xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cơ quan, tổ chức và công dân trong các quan hệ giao dịch. Qua 02 năm thực hiện Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tổ chức đăng ký 93.110 mẫu con dấu các loại; đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động của cơ sở kinh doanh và sử dụng con dấu để giao dịch của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Cơ quan Công an đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành của cơ quan, tổ chức trong thực hiện các quy định liên quan đến lĩnh vực này nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm trong hoạt động quản lý, sử dụng con dấu.

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định Nghị định 99/2016/NĐ-CP, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 787/KH-CAT-PC64 ngày 10/5/2017 triển khai thực hiện Nghị định này trong toàn lực lượng Công an và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an toàn tỉnh, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý con dấu nắm vững, thực hiện đúng các quy định của pháp luật; đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý và sử dụng con dấu; thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Thông qua việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hỗ trợ, phục vụ cho công tác điều tra, xử lý các vụ làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức; xử lý kịp thời các hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan tới quản lý, sử dụng con dấu, góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương. Tổ chức tổng kiểm tra việc quản lý, sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh. Chỉ trong năm 2018, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính đã lưu chiểu giao sử dụng 407 con dấu; thu hồi 367 con dấu hết giá trị sử dụng; kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng con dấu tại các đơn vị, phát hiện 12 trường hợp vi phạm và ra quyết định xử phạt 12 trường hợp với tổng số tiền 17.000.000 đồng.

Ngày nay, với nhu cầu sử dụng con dấu tăng cao trong xã hội cùng những thủ đoạn làm giả con dấu ngày càng tinh vi, xảo quyệt, dễ qua mắt các cơ quan chức năng, đánh lừa người dân khiến công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý và sử dụng con dấu càng trở nên quan trọng, cần thiết hơn bao giờ hết. Để giảm thiểu tối đa các hành vi vi phạm hành chính và vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến con dấu, trước hết, mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức cần nâng cao ý thức quản lý, sử dụng con dấu theo đúng quy định, không chủ quan, mất cảnh giác làm mất con dấu, bảo quản đúng cách, an toàn, hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu tại các đơn vị, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm và có biện pháp xử lý phù hợp. Thường xuyên cập nhật phương thức, thủ đoạn mới làm giả con dấu của bọn tội phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng để qua đó giúp quần chúng nắm vững và chủ động phòng tránh. Khẳng định rằng, bảo vệ tính hợp pháp của con dấu cũng chính là bảo vệ uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân, vì vậy mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và tố giác tội phạm liên quan quản lý, sử dụng con dấu tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cao cho xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Khánh Vi