Tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện Đăk Tô

200
C:\Users\Nhat\Desktop\38709902_594909300905950_4163907163531509760_n.jpg

Sáng ngày 08/8/2018, Công an huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, cán bộ chiến sĩ các Đội nghiệp vụ của Công an huyện.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

C:\Users\Nhat\Desktop\38709902_594909300905950_4163907163531509760_n.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được triển khai Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành; Chị thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Quyết định 576/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Kon Tum; Các chuyên đề về tổng quan dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, số định danh cá nhân; công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quy trình hủy, cấp số định danh cá nhân; thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng với đó, cách thức nhập các trường dữ liệu vào phiếu thu thập thông tin dân cư, quy trình xử lý phiếu lỗi trong quá trình thu thập thông tin dân cư và việc phân công nhiệm vụ triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong lực lượng Công an từng cấp… cũng được chuyển tải một cách đầy đủ, dễ hiểu tới các đại biểu tham dự.

Quang Nhật