Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Kon Tum

170

Ở nước ta hiện nay, việc quản lý dân cư do do nhiều bộ, ngành cùng thực hiện, để phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân trong từng ngành, từng lĩnh vực; các cơ quan quản lý nhà nước cấp cho công dân những loại giấy tờ, với những con số khác nhau như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, các loại thẻ, chứng chỉ… Thông tin trong các giấy tờ này có nội dung trùng lặp về họ, tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch… nhưng khi tham gia các giao dịch, công dân lại không thể sử dụng một trong các giấy tờ trên để chứng minh tình trạng nhân thân của mình.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh thực hiện cấp chứng minh nhân dân cho công dân

Việc nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu mới chỉ tập trung vào quản lý từng ngành, từng lĩnh vực mà chưa có sự kết nối, chia sẻ thông tin chung về công dân giữa các cơ sở dữ liệu với nhau nên không có sự thống nhất về thông tin cơ bản của một công dân, gây lãng phí nguồn lực về tài chính trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và lãng phí nguồn nhân lực khi các cơ quan đều thực hiện việc nhập các dữ liệu trùng nhau.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý dân cư của các cơ quan quản lý nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 về phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các sơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020. Đến ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Căn cước công dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, trong đó quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân, do Bộ Công an thống nhất, quản lý; tiếp đó, ngày 13/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trên phạm vi cả nước, sau một thời gian triển khai thí điểm, Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là đã hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai Dự án; xây dựng hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; kết nối Trung tâm Căn cước công dân quốc gia và Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thông qua công tác cấp Căn cước công dân đã cấp gần 08 triệu số định danh cá nhân cho công dân tại 16 địa phương và cấp trên 700.000 số định danh cho trẻ em mới sinh tại 17 địa phương; triển khai thí điểm thu thập thông tin dân cư (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), triển khai thí điểm phần mềm quản lý dân cư (các đơn vị của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế), triển khai thí điểm xây dựng hệ thống quản lý dân cư (tại Thành phố Hải Phòng) và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ việc tổ chức triển khai Dự án trên phạm vi toàn quốc…

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1869/KH-UBND ngày 10/7/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 tỉnh Kon Tum; chỉ đạo, đôn đốc và giám sát các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các mặt công tác:

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành và nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07/CT-TTg (trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin về dân cư); tiến hành rà soát, thống kê hộ, nhân khẩu; rà soát đơn vị hành chính và số lượng nhân khẩu các cấp tại địa phương phục vụ việc in phiếu thu thập thông tin dân cư; củng cố hồ sơ, tài liệu về quản lý dân cư và kiện toàn đội ngũ cán bộ, chuẩn bị hạ tầng phục vụ triển khai dự án; cấp phát tài liệu đào tạo triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến Công an các đơn vị, cơ sở nhằm thống nhất trong việc tổ chức thu thập thông tin dân cư và triển khai xây dựng Dự án; khảo sát về hiện trạng trang thiết bị, đường truyền ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh, Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh…

Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo sở, ban, ngành, địa phương phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07/CT-TTg đến quần chúng nhân dân.

Hai là, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai công tác thu thập thông tin dân cư; phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc thu thập thông tin dân cư cho Công an cấp huyện và các đơn vị chức năng thuộc Công an cấp tỉnh; tổ chức cấp phát tài liệu, Phiếu thu thập thông tin dân cư cho Công an các huyện, thành phố.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự, Cảnh sát khu vực, Công an xã tăng cường công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, kịp thời bổ sung, cập nhật thông tin dân cư vào hồ sơ, sổ sách đang quản lý.

Ba là, Triển khai lắp đặt hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bốn là, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Như vậy, dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dự án trọng tâm tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân; góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ đi lại của công dân; bên cạnh một số kết quả đạt được qua thời gian thí điểm, thì công tác triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng gặp không ít khó khăn:

Việc triển khai lấy thông tin về dân cư bằng phương pháp phát phiếu đến từng hộ gia đình gặp nhiều khó khăn do số lượng phiếu thu thập thông tin dân cư ở các địa phương là rất lớn so với số cán bộ được phân công thu thập thông tin dân cư nên tiến độ phát và thu phiếu còn chậm; nhiều công dân, nhất là người cao tuổi không có sự thống nhất về thông tin giấy tờ cá nhân (ngày tháng năn sinh…), không biết về nhóm máu của mình, một số hộ gia đình có người thân đi làm ăn xa, vắng mặt tại địa phương … gây khó khăn cho công tác thu thập thông tin. Nhiều người già, người cao tuổi không biết chữ, không tự kê khai phiếu nên việc kê khai sẽ do cán bộ thực hiện… Do đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh cần vào cuộc quyết liệt hơn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn; mỗi công dân cần cung cấp thông tin chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thực thi nhiệm vụ góp phần đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo hiệu quả xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

Thái Ngân