LÃNH ĐẠO CÔNG AN TỈNH

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật
Năm sinh: 1965
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

Thượng tá Trần Thị Thu Phước
Năm sinh: 1976
Dân tộc: Xê Đăng
Quê quán: Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh
Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh
Năm sinh: 1970
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh
Thượng tá Trịnh Khắc Cường
Năm sinh: 1977
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh