Khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

185

Ngày 22/4/2019, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ đã trao Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho tập thể Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh về thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

Năm 2018, Ban giám đốc Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả hoạt động tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trong công tác đảm bảo ANTT, phòng chống các loại tội phạm cũng như ngăn chặn các biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, cổ động trực quan, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tỉnh nhà, góp phần vào thành công chung trong tổ chức các hoạt động trên.

Thượng tá La Ngọc Đức, Trưởng Phòng ANCTNB trao Bằng khen cho đại diện tập thể Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh

Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn nơi đứng chân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gần gũi với nhân dân, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc.

Thành Dược