Nâng cao nhận thức người dân về thành tựu bảo vệ nhân quyền trong tình hình mới

324
C:\Users\Administrator\Desktop\14896f5bc1add5aeb87e3fb764f872a1_L.jpg

Với những giá trị đặc biệt, vấn đề nhân quyền-quyền con người luôn nhận được sự quan tâm của toàn cầu bằng những hoạt động thiết thực ở các diễn đàn hợp tác song phương và đa phương. Cùng với đó, nhân quyền cũng luôn là mục tiêu nhạy cảm các thế lực đối trọng lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc nhằm tiến tới thực hiện các mục tiêu chống phá về thể chế chính trị. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức người dân về những thành tựu bảo vệ nhân quyền của nước ta là hoạt động quan trọng cần thiết hiện nay, nhất là trong bối cảnh cả thế giới đang hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2018).

Ngày 10/12/1948, tại Thủ đô Paris của nước Cộng hòa Pháp, Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã chính thức thông qua Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (Tuyên ngôn nhân quyền). Qua 70 năm, Bản Tuyên ngôn có ý nghĩa nhân văn cao cả vẫn còn nguyên giá trị, đã và đang là mục tiêu phấn đấu của toàn thể nhân loại. Liên Hợp quốc đã lấy chính ngày thông qua Tuyên ngôn này làm Ngày Nhân quyền thế giới; đồng thời tiếp tục thông qua hai Công ước quốc tế vào ngày 16/12/1966 nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của con người trên toàn thế giới cũng như thiết lập các cơ chế giám sát các quốc gia thành viên trong thực thi Công ước.

C:\Users\Administrator\Desktop\14896f5bc1add5aeb87e3fb764f872a1_L.jpg

Phát triển giáo dục vùng đồng bào DTTS luôn được tỉnh Kon Tum chú trọng thực hiện

Trong xu thế toàn cầu hóa, nhân quyền trở thành giá trị chung của nhân loại và là một trong những vấn đề mang tính toàn cầu. Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy thực hiện nhân quyền là trách nhiệm của tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trong mọi giai đoạn lịch sử, Việt Nam luôn nhất quán mục tiêu, chính sách tất cả vì con người, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền và tự do cơ bản của con người, đồng thời coi trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết giữa các quốc gia.

Bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28-11-2013 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01-01-2014 chứa đựng những nội dung mới về quyền con người và quyền công dân, thể hiện bước tiến lớn về tư duy nhà nước pháp quyền và thể chế hóa quyền con người ở Việt Nam, phù hợp với các chuẩn mực được nêu trong các công ước quốc tế về quyền con người. Nhằm cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp, Nhà nước Việt Nam đã và đang từng bước thực thi tổng thể những biện pháp về cải cách, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp về quyền con người, thể hiện qua Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã được Quốc hội phê chuẩn.

Cùng với việc nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, Việt Nam cũng tăng cường hợp tác quốc tế để bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền. Đến nay Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người như: Công ước về Quyền Dân sự, Chính trị; Công ước về quyền Kinh tế, Văn hóa, Xã hội; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; Công ước về Quyền Trẻ em; Công ước về ngăn ngừa và trừng phạt các tội ác Apartheid; Công ước về không áp dụng những hạn chế luật pháp đối với tội phạm chiến tranh và tội chống nhân loại. Việt Nam cũng đã gia nhập Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về ngăn chặn, trấn áp và trừng phạt tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; Công ước số 122 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Chính sách việc làm…

Trên cơ sở các văn bản pháp lý về bảo vệ nhân quyền đã ký kết và ban hành, việc bảo đảm và cải thiện các quyền cơ bản của người dân Việt Nam được thể hiện rất rõ trong việc thực hiện các quyền về dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Đặc biệt, Nhà nước Việt Nam chủ trương mở rộng dân chủ, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; nhân dân là người quyết định mọi công việc của Nhà nước. Quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội là một trong những nhóm quyền quan trọng nhất của công dân Việt Nam.

Sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ, đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung và các phương tiện thông tin đại chúng là minh chứng rõ nét về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin ở Việt Nam. Sự tăng nhanh của các tổ chức, hiệp hội, câu lạc bộ chứng tỏ quyền tự do hội họp và lập hội của người dân được tôn trọng và bảo đảm. Các tôn giáo có quyền và được Nhà nước tạo điều kiện mở trường, cơ sở đào tạo chức sắc, xuất bản kinh sách, tham gia các hoạt động xã hội. Tăng trưởng kinh tế đã tạo ra những tiền đề quan trọng để Việt Nam giải quyết những vấn đề bức thiết trong xã hội, thực hiện tốt hơn các mục tiêu công bằng xã hội, bảo đảm giá trị quyền con người, quyền công dân. Bên cạnh đó, hiện Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ như: Xóa đói, giảm nghèo cùng cực; đạt phổ cập giáo dục tiểu học; thúc đẩy bình đẳng giới và đạt nhiều tiến bộ trong các chỉ tiêu về y tế như giảm tỷ số tử vong mẹ và tỷ suất tử vong trẻ em; đạt mục tiêu về kiểm soát sốt rét và bệnh lao cũng như đẩy lùi tỷ lệ lây lan HIV/AIDS…

Bảo đảm tốt quyền của người Việt Nam ở nước ngoài cũng là thành tựu nổi bật trong lĩnh vực quyền con người của Việt Nam. Trong những năm qua, Việt Nam chú trọng công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho kiều bào ổn định địa vị pháp lý, hội nhập vào nước sở tại, làm ăn sinh sống ở nước ngoài, ưu tiên lồng ghép nội dung này trong trao đổi cấp cao; tập trung hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài duy trì tiếng Việt, gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc, mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa; tăng cường thông tin tuyên truyền cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài về tình hình đất nước; thực hiện tốt công tác bảo hộ và xử lý khẩn trương các vụ việc, sự cố có liên quan đến công dân Việt Nam ở nước ngoài…

Với đặc thù là địa phương có số lượng người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khá đông (hơn 50% dân số toàn tỉnh), cùng yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo đóng vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của họ thì vấn đề nhân quyền luôn được đặt ra quan trọng hàng đầu trước âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá thông qua lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền”, “tự do tín ngưỡng, tôn giáo” của người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Do đó, những năm qua, tỉnh Kon Tum luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Quy mô trường, lớp học được mở rộng, nâng cấp, chất lượng giáo dục cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 153 trường đạt chuẩn quốc gia, 102/102 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23-8-2016 tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND, ngày 16/01/2017 phê duyệt Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 và chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm tra thường xuyên. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động tiếp tục được triển khai tích cực vớitổng số lao động được đào tạo việc làm trong năm 2018 là 1.683 lao động, đạt 102% kế hoạch; tiếp tục duy trì các lớp cao đẳng, trung cấp nghề cho 620 học viên; tổ chức đào tạo nghề cho 1.949 lao động nông thôn. An sinh xã hội được đảm bảo; toàn tỉnh hiện có 472.025 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tăng 8.852 người so với năm 2017. Công tác giảm nghèo được chú trọng. Hệ thống công nghệ thông tin ngày càng được hoàn thiện và mở rộng, phát huy tốt hiệu quả; mạng lưới bưu chính, viễn thông được chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Phát thanh truyền hình ngày càng đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của người dân. Việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội (người già, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật) tiếp tục được chú trọng thực hiện với các chiến dịch tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻem, bạo hành gia đình, bạo lực học đường, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị…

Những thành tựu bảo vệ nhân quyền của nước ta nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng đã đạt được thời gian qua là không thể phủ nhận. Trước âm mưu và hoạt động ngày càng mạnh mẽ của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” để chống phá Nhà nước ta, hơn lúc nào hết, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc này; không vì những khuyết điểm nhỏ của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở cơ sở mà quy chụp, phủ nhận sự nỗ lực, cố gắng bảo vệ quyền công dân của cả hệ thống chính trịnước ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Cần nhận thức rõ mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân, phát huy vai trò quản lý nhà nước, quản lý xã hội và quyền làm chủ của nhân dân.Khẳng định rằng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết; quyền và nghĩa vụ công dân luôn được tôn trọng và đảm bảo vì cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Khánh Vi