Công an tỉnh Kon Tum Thông báo một số nghi thức Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười

396

Kính gửi: Các phòng, trại, Công an các huyện, thành phố.

Căn cứ Thông báo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười, Lễ Quốc tang trong 02 ngày (06 và 07/10/2018);

Công an tỉnh thông báo đến các phòng, trại, Công an các huyện, thành phố thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang như sau:

  1. Về việc treo cờ rủ:

– Các phòng, trại (nơi có trụ cờ), Công an các huyện, thành phố treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (06 và 07/10/2018).

– Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước 01/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc, không để cờ bay).

  1. Dừng các hoạt động vui chơi giải trí, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao khác trong 02 ngày Lễ Quốc tang.

Công an tỉnh yêu cầu các phòng, trại, Công an các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc./.