Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2019)

288
C:\Users\Admin\Desktop\images.png

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2019).

C:\Users\Admin\Desktop\images.png Kế hoạch tập trung vào 02 nội dung chính là triển khai các hoạt động tuyên truyền và tổ chức Lễ kỷ niệm. Hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Thông tin, tuyên truyền rộng rãi các hoạt động chào mừng, Lễ kỷ niệm trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương, Quân đội, Công an và Bộ đội Biên phòng; truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm. Hình thức tuyên truyền trực quan: Sử dụng pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, cờ, xe loa tuyên truyền lưu động… Chương trình Lễ kỷ niệm được tổ chức vào ngày 28/02/2019 tại Hội trường Ngọc Linh, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2019)

Để đảm bảo cho Lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện các hoạt động tổ chức Lễ kỷ niệm theo kế hoạch. Theo đó, Công an tỉnh được giao nhiệm vụ triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân; đồng thời phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự, điều tiết giao thông, phòng chống cháy nổ trong thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh nhà nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của Bộ đội Biên phòng vào thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, động viên cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nói chung, trên khu vực biên giới nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Khánh Vi