03 ĐIỀU NGƯỜI DÂN CẦN BIẾT KHI CÔNG AN THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ

362

Thực hiện Công văn số 2090/UBND-NC ngày 30/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an các huyện thành phố đã và đang tiến hành thu thập, cập nhật thông tin dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cụ thể là đang tiến hành phát Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) cho công dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để triển khai thu thập thông tin dân cư có hiệu quả, Công an tỉnh Kon Tum đề nghị mỗi công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1.Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ tùy thân như sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn… Theo hướng dẫn của Cảnh sát Khu vực; công an viên phụ trách tổ, thôn, xóm, làng; cán bộ tổ thu thập thông tin dân cư của phường/xã/thị trấn để kê khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cơ bản của nhân khẩu trong hộ gia đình vào Phiếu thu thập thông tin dân cư do Bộ Công an phát hành.

2.Xuất trình các giấy tờ chứng minh thông tin nhân thân phục vụ việc kiểm tra, xác thực tính chính xác của thông tin dân cư được kê khai trong phiếu thu thập thông tin dân cư do Bộ Công an phát hành.

3.Kiểm tra, ký xác nhận vào mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư để đảm bảo căn cứ pháp lý của thông tin được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành thu thập Phiếu thông tin dân cư đối với công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kon Tum theo đúng tiến độ và hoàn thànhvào ngày 30/11/2018.Sau khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi người dân được quyền khai thác thông tin của mình trong  Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khác…

Phòng CS QLHC về TTXH