Đảng ủy Công an tỉnh: Ban hành kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

770

Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành kế hoạch số 63-KH/ĐUCA về việc học tập, thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, để việc học tập, thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu:

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở, tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Chú ý tính hiện thực, liên tục và kế thừa các giải pháp mà các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đoàn thể đã xây dựng và thực hiện từ trước đến nay. Trong đó, tập trung vào những nội dung trọng  tâm như: Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chuyên đề năm 2019 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; với thực hiện quy tắc ứng xử và Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với CAND, nhất là đối với các đơn vị thường xuyên, trực tiếp tham gia giải quyết các công việc cho tổ chức và Nhân dân. Trong đó tập trung các nội dung chính sau:

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân: Giáo dục, rèn luyện đảng viên, cán bộ chiến sỹ (CBCS) thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, nhất là việc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính”, “kính trọng, lễ phép” với Nhân dân.

Phát huy dân chủ đối với Nhân dân: Các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là cải cách thủ tục trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (TTATXH); thường xuyên khảo sát sự hài lòng của Nhân dân đối với CBCS, các đơn vị có trách nhiệm giải quyết các công việc cho cơ quan, tổ chức và công dân; đặt hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc; công khai rộng rãi số điện thoại “Đường dây nóng”, điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy; lấy ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể; tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến của Nhân dân khu dân cư để nghe đóng góp ý kiến về đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong của CBCS Công an và hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn, nhằm chấn chỉnh kịp thời công tác tiếp và giải quyết công việc cho các cơ quan, tổ chức, công dân.

Chăm lo đời sống Nhân dân: Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, nhất là trong các hoạt động thiện nguyện của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ; tham gia xây dựng nông thôn mới; giúp đỡ các gia đình chính sách; tham gia cứu nạn, cứu hộ bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân trong thiên tai, bão lũ; tổ chức các hoạt động về nguồn; giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, giúp dân làm đường…góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND tận tụy vì Nhân dân phục vụ.

Tổ chức trao đổi, tọa đàm về nội dung Chuyên đề hoặc thông qua sinh hoạt đơn vị, chi bộ, đảng bộ định kỳ hằng tháng, lựa chọn những nội dung trọng tâm của chuyên đề gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị đưa ra thảo luận, trao đổi, đề ra phương hướng phấn đấu, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Bên cạnh việc tập trung thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh về nhiệm vụ công tác Công an năm 2019, với thực hiện khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả – Công an Kon Tum hướng về cơ sở”. Chú trọng thực hiện việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh tác phong công tác, cải tiến lề lối làm việc của lãnh đạo công an các cấp. Chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sai phạm tiêu cực của CBCS, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND của các đơn vị và CBCS, nhất là ở đơn vị cơ sở. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp phải gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, luôn là tấm gương sáng để CBCS noi theo.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; về truyền thống vẻ vang, thành tích, chiến công của lực lượng CAND, những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của CBCS trong toàn Công an tỉnh.

Hoài Hương