THÔNG BÁO LỊCH CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN NGỌC HỒI VÀ HUYỆN ĐĂK TÔ

120

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thông báo lịch cấp CMND cho nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Đăk Tô và huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum từ ngày 21/05/2019 (có lịch cụ thể kèm theo).

1. Đối tượng cấp: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

2. Các trường hợp cấp CMND: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, thay đổi nơi thường trú, hết hạn sử dụng (trên 15 năm).

3. Mức thu tiền lệ phí:

– Cấp mới, cấp đổi CMND quá 15 năm: Không thu lệ phí.

– Cấp đổi, cấp lại: 9.000đ (Chín ngàn đồng chẵn)

(Chỉ thu đối với: Huyện Đăk Tô gồm TT Đăk Tô, xã Tân Cảnh, Diên Bình, Kon Đào; huyện Ngọc Hồi gồm: TT Plei Kần, xã Đăk Kan).

– Tiền ảnh CMND: 15.000đ (Mười lăm ngàn đồng chẵn).

Lưu ý: Ảnh chân dung làm CMND có phông nền màu trắng.

4. Tiền dịch vụ chuyển phát nhanh CMND của bưu điện tới địa chỉ của công dân khi có yêu cầu: 25.000đ (Hai mươi nghìn đồng chẵn).

* Chú ý: Công dân khi đi phải mang theo sổ hộ khẩu gia đình (không dùng bản phô tô), CMND cũ.

LỊCH CỤ THỂ

1. Huyện Ngọc Hồi (từ ngày 21/5/2019 đến 31/5/2019)

STT TÊN XÃ NGÀY CẤP ĐỊA ĐIỂM
01 Xã Đắk Ang 21/05/2019 UBND xã
02 Xã Đắk Dục 22/05/2019 UBND xã
03 Xã Đắk Nông 23/05/2019 UBND xã
04 Xã Đắk Xú 24/05/2019 UBND xã
05 Xã Bờ Y 27/05/2019 UBND xã
06 Xã Sa Loong 28/05/2019 UBND xã
07 Xã Đắk Kan 29/05/2019 UBND xã
08 Thị trấn Plei Kần 30-31/05/2019 Công an thị trấn

2. Huyện Đăk Tô (từ ngày 21/5/2019 đến ngày 03/6/2019)

STT TÊN XÃ NGÀY CẤP ĐỊA ĐIỂM
01 Xã Văn Lem 21/05/2019 UBND xã
02 Xã Đăk Trăm 22/05/2019 UBND xã
03 Xã Đăk Rơ Nga 23/05/2019 UBND xã
04 Xã Ngọc Tụ 24/05/2019 UBND xã
05 Xã Tân Cảnh 27/05/2019 UBND xã
06 Xã Kon Đào 28/05/2019 UBND xã
07 Xã Pô Kô 29/05/2019 UBND xã
08 TT Đăk Tô 30-31/05/2019 Công an TT
09 Xã Diên Bình 03/06/2019 UBND xã

 

Lê Nguyễn Kiều Trinh (Phòng CS QLHC về TTXH)