Thông báo tạm ngừng cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

206

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đảm bảo an toàn về phòng chống cháy, nổ và an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết dương lịch, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum thông báo:

Trong thời gian từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum tạm ngừng cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Vậy Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum thông báo để các đơn vị có liên quan chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

Phòng CS QLHC về TTXH- Công an tỉnh Kon Tum