Thông báo về Cuộc thi “Viết về Học viên Chính trị Công an nhân dân”

923

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 05 năm thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân (2014 – 2019), Học viện tổ chức Cuộc thi “Viết về Học viện Chính trị Công an nhân dân”

1. Nội dung: Viết cảm nhận về Học viện Chính trị Công an nhân dân qua 05 năm xây dựng và phát triển; đề xuất những sáng kiến, giải pháp góp phần xây dựng Học viện thời gian tới.

2. Thời gian tổ chức Cuộc thi: Từ tháng 01/2019 đến hết tháng 2/2019.

3. Hình thức bài thi: Mỗi bài thi có dung lượng dưới 10 trang A4, font chữ TimeNewRomam, cỡ chữ 14, hệ soạn thảo Microsoft. Giãn dòng đặt chế độ Exactly 20; lề trái: 3,5; lề phải, trên, dưới: 2cm.

4. Giải thưởng:

– Giải Nhất: Giấy khen của Giám đốc Học viện và tiền thưởng 5.000.000đ

– Giải Nhì: Giấy khen của Giám đốc Học viện và tiền thưởng 3.000.000đ

– Giải Ba: Giấy khen của Giám đốc Học viện và tiền thưởng 2.000.000đ

– Giải Khuyến Khích: Giấy khen của Giám đốc Học viện và tiền thưởng 1.000.000đ

Học viện Chính trị Công an nhân dân đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phổ biến rộng rãi đến CBCS, nhất là các đồng chí đã từng tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Học viện tổ chức để đăng ký tham gia Cuộc thi nêu trên.

Bài dự thi gửi về Học viện Chính trị Công an nhân dân (qua Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học), trước ngày 05/3/2019. Chi tiết xin liên hệ đồng chí Thượng tá, TS Trần Thu Hương – Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, SĐT: 0974.910.498.

Học viện Chính trị Công an nhân dân rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí./.

Phòng CTĐ và CTCT