THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN PHÁP Y

315

Ngày 01/4/2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y đối với đồng chí Nguyễn Đình Ngọc – cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an tỉnh Kon Tum.

Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an tỉnh Kon Tum thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, liên hệ công tác.

PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ