Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại góp phần đảm bảo ổn định chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum

87
C:\Users\Administrator\Desktop\0311 vlc.jpg

Với những kết quả đạt được, trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại đã đóng vai trò quan trọng trong góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Đây là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực tích cực của các cơ quan, ban ngành toàn tỉnh trong triển khai các mặt công tác thông tin đối ngoại trên nhiều lĩnh vực.

C:\Users\Administrator\Desktop\0311 vlc.jpg

Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất năm 2018 là một trong những hoạt động thông tin đối ngoại quan trọng của tỉnh Kon Tum năm 2018

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác này và đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần làm ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các thành tựu kinh tế-xã hội của tỉnh; quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng; thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh đến các tầng lớp nhân dân. Kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc phản động của các thế lực thù địch; tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và bọn phản động; nắm tình hình trên mạng Internet, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn với số đối tượng có hành vi tuyên truyền, tán phát, chia sẻ các bài viết có nội dung sai trái, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Các huyện biên giới Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai đã triển khai tốt công tác thông tin đối ngoại bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện để cán bộ, nhân dân hai bên biên giới thăm, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khu vực biên giới, vượt biên trái phép…. góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng, phát triển bền vững kinh tế-xã hội khu vực biên giới.

Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tài liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” thu hút hơn 10.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân tham quan. Đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương bảo đảm trang trọng, đúng nghi thức ngoại giao, để lại những ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất và con người Kon Tum. Thông qua các buổi tiếp xúc, gặp gỡ để thông tin, quảng bá sâu rộng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội; kêu gọi, thu hút đầu tư; khẳng định chủ quyền biên giới lãnh thổ tại địa phương, tăng cường củng cố mối quan hệ truyền thống với các nước bạn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Triển khai các hoạt động văn hóa, lựa chọn những hình ảnh, sản phẩm mang tính đặc trưng riêng biệt, quảng bá, giới thiệu nét văn hóa độc đáo, bề dày lịch sử với mảnh đất giàu tiềm năng hợp tác và phát triển của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum tới cộng đồng trong nước và quốc tế. Tổ chức các sự kiện văn hóa-du lịch nhằm tuyên truyền thông tin đối ngoại như: Hoạt động triển lãm ảnh về di sản văn hóa truyền thống với chủ đề Cộng đồng các nước ASEAN; tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 105 năm thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2018), 10 năm khánh thành Cột mốc biên giới giữa 03 nước Việt Nam-Lào-Campuchia và cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y-Phu Cưa (18/01/2008-18/01/2018), chương trình “Sắc xuân Mậu Tuất năm 2018” với các hoạt động vui chơi văn hóa, dân gian đặc sắc, Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng nhân dịp Tết cổ truyền của Campuchia và Lào, Hội nghị Đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Chương trình giao lưu giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất năm 2018 giữa 03 nước Việt Nam-Lào-Campuchia, Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018…

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại tuyến biên giới qua hình thức đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân: Tổ chức hội đàm, giao ban thông báo, trao đổi tình hình định kỳ theo luân phiên; thông qua hoạt động thăm xã giao, chúc mừng các ngày lễ, tết, sự kiện trọng đại của hai bên; hoạt động kết nghĩa giữa các đồn biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào, Campuchia; hoạt động tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới tuyến Việt Nam-Lào, phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia; hoạt động tuần tra song phương quản lý, bảo vệ biên giới, cột mốc.Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã xây dựng và duy trì chuyên trang, chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”, thông tin, tuyên truyền, phản ánh các sự kiện quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào-Campuchia; các hoạt động liên quan đến tuần tra, kiểm soát hệ thống mốc giới; hoạt động phân giới, cắm mốc trên đất liền; các hiệp định, thảo thuận biên giới, quy định pháp luật mỗi nước liên quan đến biên giới lãnh thổ, cử khẩu biên giới, hoạt động xuất-nhập của người, hàng hóa, phương tiện qua biên giới đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Qua kênh thông tin đối ngoại giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng về đất nước và con người Kon Tum, khắc sâu quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các nước bạn, thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, qua đó làm hạn chế thông tin sai lệch, bịa đặt, xuyên tạc, ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời, bằng những hoạt động giao lưu biên giới và thông tin đối ngoại biên giới, góp phần khẳng định vững chắc chủ quyền an ninh biên giới đất liền của địa phương; đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, củng cố quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng trong việc cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, tôn trọng pháp luật mỗi nước, mỗi địa phương. Có thể khẳng định rằng, thông tin đối ngoại là công cụ sắc bén để đấu tranh, phản bác âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam nói chung và Kon Tum nói riêng một cách chủ động và hiệu quả./.

Khánh Vi