Công an tỉnh tham dự hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy

184

Vừa qua, Văn phong Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Công tác Văn phòng cấp ủy năm 2018. Tại điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Tô Xuân Tụng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị, các đồng chí là đại diện thường trực các đảng ủy, lãnh đạo văn phòng các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Về phía Đảng ủy Công an tỉnh có đồng chí Y Jớh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh tham dự.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Tô Xuân Tụng đánh giá: trong năm 2018, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, tổ chức, thực hiện tốt các chương trình công tác của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy; kịp thời văn bản hóa và đôn đốc, theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của cấp ủy; làm tốt vai trò là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, khai thác hệ thống mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ tỉnh cơ bản được thực hiện tốt. Công tác văn thư, lưu trữ ngày càng nề nếp, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ  đạo của cấp ủy. Công tác quản lý tài chính, tài sản, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của cấp ủy thực hiện có hiệu quả; công tác phục vụ ngày càng ngày càng đi vào nề nền, chu đáo, bảo đảm đáp ứng nhu cầu các hội nghị, cuộc họp, làm việc của cấp ủy. Việc tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến cấp ủy được thực hiện đúng quy trình, quy định…

Trong thời gian tới, Văn phòng cấp ủy các cấp cần tập trung tham mưu lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng chương trình công tác của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên trách tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch đề ra. Đồng thời, tham mưu cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục đổi mới công tác thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả cao.

Đặng Thân