Công an tỉnh tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo đề tài “Lịch sử công tác dân tộc tỉnh Kon Tum (1945-2017)”

243

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác biên soạn lịch sử, được sự quan tâm, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo lần 2 đề tài “Lịch sử công tác dân tộc tỉnh Kon Tum (1945 – 2017)” với sự tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo cơ quan công tác dân tộc, đại diện các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh, trong đó có đại diện Công an tỉnh Kon Tum.

Đồng chí Ka Ba Thành – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Nhằm hướng đến ghi lại những dấu ấn lịch sử, thành tựu nổi bật trong quá trình xây dựng và trưởng thành của cơ quan công tác dân tộc cũng như quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum qua các thời kỳ; đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống, nhắc nhở, động viên đội ngũ làm công tác dân tộc vươn lên làm tốt nhiệm vụ; Ban Dân tộc tiến hành biên soạn cuốn sách “Lịch sử công tác dân tộc tỉnh Kon Tum (1945-2017)”. Sau khi tổ chức Hội thảo lần 1, ngày 20/9/2018, Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo lần 2 nhằm tiếp tục hoàn thiện cuốn sách trên.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đồng chí chuyên trách về công tác tổng kết lịch sử, nghiên cứu khoa học đại diện cho Công an tỉnh cùng các đại biểu khác đã đóng góp những ý kiến sâu sắc về bố cục, văn phong, thông tin về các nhân vật, địa danh, những mốc thời gian, sự kiện lịch sử có liên quan trong đề tài. Cùng với đó là những đóng góp chi tiết, cụ thể về công tác dân tộc, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đấu tranh với đế quốc Mỹ cũng như thời kỳ xây dựng, đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó, góp phần khắc họa sống động, chân thực quá trình chiến đấu, trưởng thành của cơ quan công tác dân tộc cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của các cấp trong các thời kỳ; mang đến những tư liệu chân thực, chuẩn xác cho các bạn đọc, góp phần tuyên truyền đến quần chúng nhân dân truyền thống vẻ vang, hào hùng, những đóng góp to lớn của công tác dân tộc trong các thời kỳ của đất nước.

Quang Thắng (Phòng Tham mưu)