Công an tỉnh tham gia Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về công tác Văn thư, lưu trữ

361
39206554_2170565506519710_4249107658142908416_n

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, sáng ngày 16/8/2018, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về công tác Văn thư, lưu trữ tại Hội trường Tỉnh ủy do đồng chí Y Mửi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì.

39206554_2170565506519710_4249107658142908416_n

Quang cảnh Hội nghị

Tham gia Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, lãnh đạo Văn phòng các sở, ban, ngành và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy, huyện ủy. Đồng chí Y Jớh, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được Đồng chí Tô Xuân Tụng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng”; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng “về thể thức văn bản của Đảng”. Hội nghị cũng thông qua “Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị- xã hội giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “ về phát triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị- xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Liên quan đến công tác văn thư lưu trữ của Tỉnh, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy đã thông qua báo cáo đánh giá thực trạng việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan ở cơ quan, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh.

Sau khi nghe quán triệt các văn bản, Hội nghị đã tiến hành thảo luận một cách sôi nổi. Các đại biểu, thống nhất cao với các mục tiêu, giải pháp mà Tỉnh ủy đã nêu lên đồng thời cũng thẳng thắn nêu lện những hạn chế, khó khăn đang gặp phải và có nhiều kiến nghị thiết thực để khắc phục, nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ ở đơn vị mình.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Y Mửi ghi nhận những góp ý của các đại biểu, đồng thời giao nhiệm vụ cho Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tiếp thu và giải đáp những thắc mắc mà các đại biểu nêu lên trong thời gian sớm nhất.

Đặng Thân