Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kon Tum: Biểu dương khu dân cư và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014-2019

138
http://kontum.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadKonTum_Tinh/Van%20hoa%20xa%20hoi/18.12.2018%20ttskdl1.jpg
Chiều 17/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Biểu dương khu dân cư và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014-2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Kring Ba, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tham dự hội nghị.

C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_7053.jpg

Quang cảnh hội nghị

Kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ trưởng ban công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh và các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã quyết tâm, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng và thực hiện được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với việc chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, tạo ra phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, lan tỏa trong cộng đồng dân cư, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của Nhân dân và của cả cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, MTTQ các cấp đã phối hợp xây dựng, nhân rộng 260 mô hình, điển hình các loại: mô hình khu dân cư điểm về phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội, khu dân cư văn hóa kiểu mẫu, tiếng kẻng làng tôi, 63 tổ nòng cốt tuyên truyền, giáo dục, vận động chấp hành pháp luật; triển khai thực hiện 42 tiêu chí của 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tại hội nghị, các đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đã trình bày một số tham luận, chia sẻ những kinh nghiệm vận động nhân dân địa phương thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;…từ đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp thu, giải trinh các ý kiến.

http://kontum.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadKonTum_Tinh/Van%20hoa%20xa%20hoi/18.12.2018%20ttskdl1.jpg

Đồng chí Y Mửi tặng bằng khen cho các tập thể

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành quả mà các khu dân cư, các Trưởng ban công tác Mặt trận đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đồng chí mong muốn MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; gần gũi, vận động Nhân dân trên địa bàn phát huy mọi điều kiện, lợi thế của địa phương; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong triển khai các hoạt động của công tác Mặt trận tại cơ sở. Đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu cần tiếp tục nghiên cứu, học hỏi, trở thành những hạt nhân nòng cốt, những tấm gương điển hình, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 38 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014-2019.

Mai Phương