Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền

25

 

Nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh, ngày 16/7/2018 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1910/UBND-KGVX về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ngành: Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Kon Tum, các đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ tổ chức quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền phát hiện và xử lý theo quy định các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Sở Y tế rà soát, trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản phù hợp quy định về chuyên môn kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; quy trình kiểm tra về dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào kiểm soát đối với nguồn gốc, chất lượng của các nguyên liệu, sản phẩm nâng cao sức khỏe con người; đề xuất thực hiện thống nhất và xã hội hóa công tác giám định, kiểm định. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra phát hiện các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ; xử lý theo quy định đối với các vi phạm. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng qua các trang mạng xã hội không đúng quy định.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền giả nhập lậu, không đảm bảo chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra toàn diện việc cấp phép, quản lý các cơ sở, hộ kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, phát hiện và tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm, triệt để các hoạt động buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm; nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống, tố giác; lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền giả, không đảm bảo chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát; thông tin, tuyên truyền, vận động người dân phát hiện, tố giác những hành vi sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc./.


Xuân Minh