Tỉnh ủy Kon Tum: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

184
20181225172114dong-chi-vo-ngoc-trung-phat-bieu-chi-dao-tai-hoi-nghi

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Võ Ngọc Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh. Về phía Đảng ủy Công an tỉnh có đồng chí Trung tá Y Jớh, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh dự Hội nghị.

Theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhiệm vụ cấp ủy giao; tích cực chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm được dư luận quan tâm như: công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản…

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra, kết luận rõ một số vụ việc, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời nhiều đảng viên vi phạm.

Quá trình kiểm tra, giám sát được thực hiện công khai, khách quan, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình, kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát với công tác tư tưởng.

20181225172114dong-chi-vo-ngoc-trung-phat-bieu-chi-dao-tai-hoi-nghi

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Trung đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp cần xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm như: đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, quản lý tài nguyên môi trường, trật tự đô thị; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra ở cơ sở, tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương; kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các cấp đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Đặng Thân