Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

127
C:\Users\Admin\Desktop\word-image-65.jpg

Pháp luật là công cụ quản lý xã hội tối ưu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Pháp luật duy trì sự ổn định xã hội và đảm bảo mối quan hệ bình đẳng, phù hợp chuẩn mực đạo đức giữa các cá nhân. Do đó, để người dân hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật thì công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đóng vai trò quan trọng, nhất là trong lực lượng Công an nhân dân.

C:\Users\Admin\Desktop\word-image-65.jpgTuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường là hoạt động quan trọng được tổ chức thường xuyên.

Nguồn: congankontum.gov.vn

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân; góp phần ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu kiến thức về pháp luật. Đây là một trong những mặt công tác chủ đạo của lực lượng Công an được lồng ghép thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Xác định được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả ở nhiều địa bàn, đối tượng tuyên truyền khác nhau. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức người dân về chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật, kịp thời phát hiện, tố giác, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật xuất hiện trong cộng đồng dân cư.

Ngay từ trong công tác xây dựng lực lượng nội bộ, Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, chiến sỹ các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng Công an, nhất là các văn bản liên quan trực tiếp đến công tác Công an như: Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam… với 77 buổi và 2.764 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Tổ chức cấp phát, sao gửi đầy đủ tài liệu pháp luật tập huấn chuyên sâu gồm: Tài liệu tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015, Tài liệu bình luận quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Sổ tay điều tra viên…

Đối với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động sâu rộng tới đoàn viên, thanh niên, học sinh và sinh vên các trường THCS, THPT, đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, Luật Giao thông đường bộ… với 68 buổi thu hút 20.932 lượt người tham gia. Ngoài hình thức tuyên truyền miệng, một số đơn vị đã có nhiều hình thức tuyên truyền khác có hiệu quả như: Phát tờ rơi, tờ gấp, pa nô, áp phích; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các thôn, làng trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự; thông qua các buổi họp tổ dân phố, thôn, làng để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung vào các văn bản pháp luật liên quan đến tình hình an ninh, trật tự như Luật phòng chống ma túy, Luật Cư trú, Luật Phòng chống bạo lực gia đình… với 60 buổi và 71.402 lượt người tham gia.

Tổ chức tuyên truyền kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức 07 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở với 464 lượt người tham gia; tuyên truyền lưu động 03 đợt về công tác phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức 39 đợt tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và đồ chơi nguy hiểm bị cấm tại 21 xã, phường trên địa bàn. Tổ chức 02 buổi ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ thu hút 150 người, chủ yếu là tài xế xe khách, xe tải tham gia. Tuyên truyền Nghị định số 36/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, ký cam kết không vi phạm pháp luật về pháo nổ 03 buổi với 1.350 hộ dân tham gia.

Đối với các đối tượng đặc thù như người dân tộc thiểu số hay các đối tượng đang chấp hành án do hành vi vi phạm pháp luật của bản thân trước đó là những đối tượng có kiến thức hiểu biết pháp luật kém và dễ bị tác động, lôi kéo, dụ dỗ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Công an tỉnh càng phải đẩy mạnh nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục đa dạng, tích cực. Công an tỉnh đã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 22 phạm nhân thuộc Trại Tạm giam Công an tỉnh các nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Căn cước công dân, Luật Đất đai, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm, tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xon án phạt tù.. và giải đáp, tư vấn pháp luật theo yêu cầu của phạm nhân. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa các văn bản pháp luật liên quan đến tình hình an ninh, trật tự cũng như các văn bản liên quan trực tiếp đời sống của người dân với 78 buổi và 6.539 người tham gia.

Để hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 03/11 hằng năm), Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về “Ngày Pháp luật” trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh với nhiều tin, bài phong phú, đa dạng. Treo 21 băng rôn, pa nô, áp phích tại trụ sở chính và các khu làm việc của các đơn vị với các khẩu hiệu như: “Lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Tìm hiểu, học tập và nâng cao kiến thức pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mõi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân”, “Tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân”… Phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật trên hệ thống loa phát thanh của các xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, Ngày Pháp luật được lồng ghép vào nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Học tập và làm theo 06 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua khác.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện tốt các đề án về công tác phổ biến giáo dục pháp luật như: Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020”, Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”… tạo nền tảng giúp công tác này được triển khai thường xuyên, liên tục, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền, giáo dục, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn xã hội về kiến thức hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật.

Qua việc triển khai thực hiện sâu rộng, đầy đủ công tác giáo dục, phổ biến pháp luật đã giúp nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong toàn Công an tỉnh nói riêng và nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung, tạo cơ sở để công tác tham mưu xây dựng pháp luật, tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện pháp luật có chất lượng và hiệu quả cao, tạo sự thống nhất cao trong quá trình thực thi pháp luật, phát huy sức mạnh tập thể trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khánh Vi