Triển khai thi hành Luật Đặc xá trong Công an tỉnh

89

Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Đây là một trong những đạo luật quan trọng về quyền con người được Quốc hội thông qua theo Hiến pháp mới.

Luật Đặc xá năm 2018 đã thể chế hóa những quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với người phạm tội, bị kết án phạt tù nhằm khuyến khích họ cải tạo tốt, sớm được trở lại với cộng đồng để trở thành người có ích cho xã hội, trong đó đáng chú ý là quy định chi tiết về điều kiện được đặc xá đối với một số tội như tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người; tội mua bán trái phép chất ma túy…

Ngoài ra, Luật Đặc xá năm 2018 còn bổ sung thêm một số trường hợp không được đề nghị đặc xá như: bị kết án tù về tội phản bội Tổ Quốc; Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; Tội gián điệp; tội bạo loạn; Tội phá rối an ninh; Tội chống phá cơ sở giam giữ…

Để đảm bảo thi hành Luật Đặc xá có hiệu quả, Ngày 07/3/2019, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 trong Công an tỉnh.

Theo đó, Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thi hành Luật Đặc xá và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn nhằm thống nhất nhận thức, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức rà soát, thống kê, lập danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ, để tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất Bộ Công an hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản mới cho phù hợp với quy định của Luật.

Để việc triển khai thực hiện Luật Đặc xá có hiệu quả và thể hiện được quan điểm của Đảng và nhà nước về chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với người phạm tội, bị kết án phạt tù, mỗi công dân cần nghiêm túc chấp hành pháp luật, nắm vững nội dung của Luật Đặc xá. Có thái độ hòa nhã, không kì thị, giúp đỡ những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng và thành người có ích cho xã hội.

Cẩm Dịu