Công an huyện Ngọc Hồi tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã năm 2019

165

Ngày 11/3/2019, Công an huyện Ngọc Hồi đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí Trưởng, Phó trưởng Công an xã, Công an viên chính quy được bố trí tại 07 xã trên địa bàn toàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công an xã

Tại hội nghị, đồng chí thiếu tá Nguyễn Việt Anh – Phó trưởng Công an huyện đã quán triệt đến toàn thể các đồng chí Công an xã tham gia Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định về mặt thời gian, điều lệnh Công an nhân dân, tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thành phần quy định; chú ý nghe giảng, ghi chép để vận dụng vào công việc thực tiễn tại cơ sở. Đồng thời, yêu cầu các đồng chí báo cáo viên thuộc các đội nghiệp vụ phải truyền đạt nội dung có trọng tâm, trọng điểm, những kiến thức rút ra từ thực tiễn công tác, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng, tránh tình trạng đọc văn bản.

Với khẩu hiệu hành động năm 2019 của Công an huyện Ngọc Hồi “Chủ động, Nêu gương, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả – Công an Ngọc Hồi hướng về cơ sở ”. Căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở. Trang bị cho lực lượng Công an xã những kiến thức cơ bản, thiết thực; giúp lực lượng Công an xã nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra ở cơ sở; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Qua Hội nghị, các đồng chí được bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã được nghe Chỉ huy các đội nghiệp vụ trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm xử lý tình huống, giải quyết các vụ việc trong thực tiễn, cụ thể như: Quy trình tiếp nhận, phân loại tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Công an cấp cơ sở. Công tác phối hợp quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Công tác xác minh hiềm nghi. Quy trình xác định, lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã trong tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, xử lý tai nạn giao thông. Công tác quản lý án treo, cải tạo không giam giữ và tái hòa nhập cộng đồng, tù tha về trước thời hạn. Công tác nghiệp vụ cơ bản, điều tra cơ bản, quản lý đối tượng, xây dựng nhân viên mạng lưới bí mật của lực lượng An ninh trong tình hình hiện nay…

Văn Trụ