Công an Kon Tum hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai

53
G:\P1030185.JPG

Nhằm tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng chống thiên tai cho Nhân dân, tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của Nhân dân trong phòng chống thiên tai, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm nay với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng” được triển khai từ ngày 15-22/5/2019, với các khẩu hiệu tuyên truyền “Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5/2019)”; Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng; Chung sức phòng chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại; Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong phòng chống thiên tai; Các hộ gia đình chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa phòng khi thiên tai xảy ra, chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng khi thiên tai xảy ra…

G:\P1030185.JPG

Giúp nhân dân gia cố lại nhà cửa

Theo đó, Công an tỉnh đã tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ chiến sỹ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác chủ động phòng, chống thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng, chống thiên tai tại cơ quan; tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện biện pháp nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai ở đơn vị, địa phương để chống chịu được các đợt thiên tai xảy ra trên địa bàn; thực hiện tốt phương châm “ba sẵn sàng” và “bốn tại chỗ” trong công tác chuẩn bị và ứng phó với các loại hình thiên tai xảy ra; đồng thời cổ vũ động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ, người lao động cùng toàn thể Nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh.

G:\P1050560.JPG

Sẵn sàng ứng phó, cứu nạn cứu hộ khi có thiên tai xảy ra

Bích Nga