Công an Kon Tum: Kết quả 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”

187

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, 2 năm qua, Công an Kon Tum đã chủ động triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp và hình thức thiết thực, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

Sau khi Bộ Công an phát động, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động cấp tỉnh và tổ chức lễ phát động thực hiện Cuộc vận động trong toàn tỉnh; chọn 03 đơn vị làm điểm là Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an huyện Đăk Hà. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thực hiện Cuộc vận động trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS). Bên cạnh đó, để tạo sự đồng tình, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, giám sát lực lượng Công an toàn tỉnh thực hiện Cuộc vận động.

Việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới; các Chỉ thị, Thông tư, Quyết định của Bộ Công an về thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”, “Về tăng cường sự lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND  trong tình hình mới”, quy định về quy tắc ứng xử của CAND, quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với CAND… Do đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thiết thực, nhất là trong việc triển khai quán triệt các nội dung Đề cương tuyên truyền về Cuộc vận động; các quy định về tư thế, lễ tiết tác phong theo Điều lệnh CAND; 5 lời thề danh dự, 10 Điều kỷ luật của CAND Việt Nam; 11 điều CBCS Công an không được làm và chuẩn mực đạo đức theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đến toàn thể đảng viên, CBCS. Các đơn vị, Công an các huyện, thành phố tổ chức trao đổi, xây dựng, quán triệt và thực hiện tốt 4 tiêu chí: Phong cách người CAND bản lĩnh về chính trị; Phong cách người CAND bản lĩnh trong thi hành công vụ; Phong cách người CAND bản lĩnh trong quan hệ xã hội và trong sinh hoạt cộng đồng; Phong cách người CAND nhân văn, vì Nhân dân phục vụ. 100% đảng viên, CBCS trong toàn Công an tỉnh viết cam kết thực hiện Cuộc vận động gắn với yêu cầu, nhiệm vụ, kết quả công tác của từng cá nhân, đảm bảo yêu cầu đề ra. Định kỳ hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, cấp ủy, thủ trưởng đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động của đơn vị và mỗi đảng viên, CBCS về xây dựng bản lĩnh chính trị, thực hiện đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; tư thế, lễ tiết tác phong; tinh thần trách nhiệm trong công việc; đưa nội dung trao đổi, phổ biến kiến thức về văn hóa ứng xử CAND là một trong những nội dung sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng, đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về mục đích, nội dung, ý nghĩa thực hiện Cuộc vận động; xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Công an Kon Tum triển khai, quán triệt nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục, làm cho từng CBCS có nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng trong thực hiện Cuộc vận động như: Tăng cường công tác trực ban, tiếp công dân nhằm tiếp nhận các nội dung công tác có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, các ý kiến về thái độ, tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS khi thi hành nhiệm vụ; công khai địa chỉ, số máy điện thoại trực ban, “đường dây nóng”, hộp thư điện tử tại khu vực tiếp công dân để tiếp nhận các ý kiến góp ý. Đặc biệt, thông qua diễn đàn “Công an Kon Tum lắng nghe ý kiến Nhân dân” trên trang Thông tin điện tử tổng hợp Công an tỉnh không những tạo ra một kênh thông tin hữu ích để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc và Nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử của CBCS, mà còn là nơi để trao đổi kiến thức pháp luật, các thủ tục hành chính như: Đăng ký hộ khẩu thường trú, cấp chứng minh nhân dân, đăng ký phương tiện giao thông, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ngành nghề kinh doanh có điều kiện… Do đó, công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội luôn được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân; thường xuyên khảo sát sự hài lòng của Nhân dân đối với CBCS, các đơn vị có trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính với cơ quan, tổ chức, công dân. Thường xuyên giáo dục làm cho từng CBCS nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, thực hiện nghiêm việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ.

Qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động, lực lượng Công an toàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, lễ tiết, tác phong và tinh thần phục vụ Nhân dân của CBCS được nâng lên rõ rệt, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được đánh giá cao và nhân rộng, điển hình như: mô hình Chương trình thực tế “24 giờ trải nghiệm” của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh cùng các cơ sở Đoàn đã tổ chức được 33 số tại các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như tại các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự. 7.500 trường hợp là gia đình chính sách, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó học tốt được giúp đỡ, tặng quà; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.500 người, tặng 10.000 vở, sách và dụng cụ học tập; tặng 5.000 suất học bổng; Mô hình: “Cùng em đến trường” đã tặng 53 suất học bổng “Cùng em đến trường” cho 53 học sinh với mức hỗ trợ 200.000đ/tháng (tối đa 2.000.000đ/học sinh/năm học). Trong đó, có 21 em học sinh được nhận học bổng tài trợ toàn phần từ năm lớp 6 cho đến hết học Đại học; 21 em học sinh còn được tham gia các chương trình ngoại khoá vào dịp Hè tại các tỉnh, thành phố lớn (Hè năm 2017 đã tổ chức cho các em đi Đà Nẵng), với tổng kinh phí 1 tỷ đồng được huy động từ nguồn xã hội hoá. Tặng 05 thư viện sách với 10.000 đầu sách; tặng 02 sân chơi thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng, tặng 1.000 cặp, 12.700 vở học tập, 8.175 sách giáo khoa, truyện giáo dục, 02 bộ máy vi tính, 3.000 áo ấm cùng nhiều dụng cụ học tập cho hơn 10.000 học sinh tại các địa bàn khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tổng kinh phí thực hiện hơn 1 tỷ đồng được huy động từ nguồn xã hội hoá; Mô hình “Tiếng kẻng An ninh” của Công an huyện Đăk Hà, Mô hình “Dân vận khéo” của Phòng An ninh đối nội….Qua đó, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả trong toàn lực lượng và tạo được hình ảnh tốt đẹp của lực lượng  Công an Kon Tum trong lòng Nhân dân. Công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện vì cộng đồng tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh cùng các cơ sở Đoàn đã tổ chức hơn 300 đợt hoạt động tình nguyện tại các địa bàn vùng biên giới, vùng khó khăn, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng, hơn 14.000 trường hợp là gia đình chính sách, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó học tốt được giúp đỡ, tặng quà; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2.500 người; sửa chữa 09 nhà, xây mới 04 căn nhà tình nghĩa; làm mới 1.300m đường liên thôn; tặng 20.000 vở, sách và dụng cụ học tập; tặng 6.000 suất học bổng; hiến hơn 700 đơn vị máu phục vụ công tác y tế; từ đó, góp phần nâng lên sự tin tưởng, niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với lực lượng Công an Kon Tum.

Kết quả đạt được qua 2 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động và các phong trào thi đua, Công an Kon Tum có 192 tập thể và 646 cá nhân được các cấp khen thưởng với các hình thức. Biến nhận thức thành hành động, mỗi một CBCS Công an Kon Tum thực hiện cuộc vận động với tinh thần thi đua sôi nổi, rộng khắp. Đã có rất nhiều việc làm hay, hành động đẹp thể hiện bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ của CBCS Công an Kon Tum để lại ấn tượng trong lòng nhân dân. Tin rằng từ cuộc vận động này, tăng cường niềm tin, động lực để CBCS công an nói chung, Công an Kon Tum nói riêng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một số hình ảnh về các Chương trình, mô hình hay:

Trong Chương trình Trãi nghiệm 24h

Chương trình “Áo ấm mùa đông”

Cấp phát CMND lưu động

Hướng dẫn đăng ký chủ sở hữu phương tiện giao thông

Hoài Hương