Đoàn thanh niên khảo sát địa bàn tổ chức Hành quân xây dựng cơ sở năm 2018

156

 

Ngày 10/7/2018, Đoàn thanh niên Công an tỉnh cùng các đơn vị có liên quan đã tiến hành khảo sát thực tế địa bàn tổ chức Hành quân xây dựng cơ sở năm 2018.

Theo đó, đợt hành quân xây dựng cơ sở được tổ chức tại xã Rờ Kơi – huyện Sa Thầy từ ngày 15/7 đến ngày 30/7/2018 với sự tham gia của 33 đoàn viên thanh niên Công an tỉnh, 10 đoàn viên thanh niên Biên phòng Tỉnh cùng nhân dân và lực lượng đối ứng tại địa phương.

Đoàn công tác làm việc với đại diện chính quyền và tổ chức đoàn thể tại địa phương

Trong 16 ngày công tác, Đoàn sẽ tiến hành một số phần việc như: Tuyên truyền đến nhân dân địa phương các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến các vấn đề dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành; Tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới; Tổ chức thắp nến tri ân, thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng nhân ngày thương binh, liệt sỹ (27/7); Tổ chức các hoạt động giao lưu VHVN-TDTT.

Đoàn công tác khảo sát thực tế các phần việc trong đợt Hành quân xây dựng cơ sở

Hành quân xây dựng cơ sở năm 2018 là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), hướng đến kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018).


Lã Chí An