Cục Y tế-Bộ Công an nghiệm thu hoàn thành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại Trại Tạm giam Công an tỉnh

146

Hệ thống xử lý nước thải cho Trại tạm giam Công an tỉnh được Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật phê duyệt Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật tại Quyết định số 1041/QĐ-H41-H46, ngày 06/8/2018. Hệ thống với công suất thiết kế 55m3/ngày đêm, áp dụng công nghệ xử lý sinh học AO sử dụng thiết bị hợp khối nhằm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường đáp ứng giải quyết dứt điểm khó khăn trong việc xử lý nước thải tại Trại tạm giam.

Qua 3 tháng triển khai thi công, lắp đặt, toàn bộ hệ thống đã hoàn thành và được đưa vào vận hành. Công an tỉnh Kon Tum đã có Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình số 03/BC-CAT-PH10, ngày 03/01/2019 gửi cho Cục Y tế.

Ngày 08/01/2019, Đoàn công tác của Cục Y tế do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã về làm việc tại Trại tạm giam Công an tỉnh để kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Đầu tư, xây dựng Hệ thống xử lý nước thải cho Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Phó Cục trưởng Cục Y tế kiểm tra Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum

Qua 01 buổi làm việc và kiểm tra hiện trường, đồng chí Phó Cục trưởng đánh giá cao công tác quản lý, thực hiện công trình của Công an tỉnh Kon Tum, đồng thời đánh giá cao chất lượng công trình. Dưới sự thống nhất giữa Lãnh đạo Cục Y tế, Lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị chức năng, hội đồng nghiệm thu đã thống nhất chấp nhận nghiệm thu bàn giao Hệ thống xử lý nước thải để đưa vào vận hành.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Phó Cục trưởng Cục Y tế kết luận buổi làm việc

Phạm Thanh Hải