Đăk Tô: Tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện Đăk Tô và Đảng ủy các xã, thị trấn

103
C:\Users\Nhat\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC05032.jpg

Ngày 08/01/2019, tại hội trường Công an huyện Đăk Tô, Đảng ủy Công an huyện Đăk Tô và Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện Đăk Tô và Đảng ủy các xã, thị trấn.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Quân, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Đăk Tô – Chủ trì; đồng chí Nguyễn Xinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đại diện Đảng ủy các xã, thị trấn và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện.

C:\Users\Nhat\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC05028.jpg

Quang cảnh hội nghị

Việc ký kết và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn huyện. Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự của Đảng ủy Công an huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, Hội nghị tiến hành thảo luận, đi đến thống nhất ký kết Quy chế phối hợp. Đây là cơ sở, tiền đề để công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện với Đảng ủy các xã, thị trấn ngày càng chặt chẽ, thống nhất và hiệu quả.

C:\Users\Nhat\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC05032.jpg

Ký kết giữa Đảng ủy Công an huyện Đăk Tô và Đảng ủy các xã, thị trấn

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xinh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thời gian qua; đồng thời mong muốn tập thể Công an huyện tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang Nhật